„Moje korzenie, czyli skąd jestem”

korzenie_plakat70. rocznica przyłączenia Warmii i Mazur do Polski jest okazją do zwrócenia uwagi młodego pokolenia na przeszłość regionu, na zjawiska, które ukształtowały jego specyfikę, a w szczególności na migracje i niemal całkowitą wymianę ludności. W nawiązaniu d tego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie ogłaszają konkurs.

Założeniem projektu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Warmii i Mazur własnym pochodzeniem oraz rozbudzenie potrzeby dbałości o rodzinne tradycje (zarówno w odniesieniu do kultury materialnej jak i duchowej), uświadomienie znaczenia osobistego dziedzictwa dla historii i tradycji regionu. Zadanie to będzie realizował projekt „Moje korzenie, czyli skąd jestem”.

korzenie_plakat

Powiązane artykuły