Komentarz do listu: „Dwa 150-letnie dęby wycięte”

ul. KrzywaKomentarz do listu: „Dwa 150-letnie dęby wycięte”, który ukazał się na goldap.org.pl w dniu 12 marca 2015.

Drogi Autorze.

Szanowni Państwo.

Nie tylko mieszkańcy zauważają zatrważające tendencje w zarządzaniu miejską zielenią w polskich miastach. Ostatni Raport NIK nie pozostawia tutaj wątpliwości:

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-drzew-przy-realizacji-inwestycji-w-miastach.html

Za każde drzewo w naszej gminie jesteśmy odpowiedzialni MY, mieszkańcy!

Na równi z urzędnikami.

Dlatego – dbajmy o nasze drzewa, bądźmy wrażliwi, ale też… działajmy skutecznie dla ich ochrony!

Bo każdy z nas ma wachlarz możliwości, aby włączyć się w decydowanie i aby mieć realny wpływ na wygląd naszej najbliższej przestrzeni.

Drogi Autorze – kogo pytać o znikające drzewa?

Kto wydaje decyzje i na jakiej podstawie?

Wszystko jest dokładnie opisane w prawie. Żeby jednak nie przynudzać długimi cytatami z ustaw, poniżej szybki przegląd prawa dla każdego początkującego obrońcy drzew:

Poza prowadzoną w lasach gospodarką leśną – nie wolno wycinać drzew.

Zasada ta dotyczy drzew niezależnie od ich stanu zdrowotnego, a nawet drzew martwych. Odstępstwa od tej zasady dotyczą:

– drzew młodszych niż 10 lat oraz drzew owocowych;

– drzew wycinanych na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej;

– drzew wycinanych na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Jeśli jednak drzewa są siedliskiem chronionych zwierząt, roślin lub grzybów, nie wolno wycinać drzewa nawet w opisanych wyżej przypadkach. Dopiero dodatkowa decyzja administracyjna o odstępstwie od zakazu może to umożliwić. Inne uwarunkowania stosowane są również w przypadku obszaru Natura 2000 oraz „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

Nie taki zły BIP, jak go malują!

Przede wszystkim – zaprzyjaźnijmy się z BIPem, czyli Biuletynem Informacji Publicznej na stronie głównej Urzędu Miasta w Gołdapi! Uwaga – na początku nie jest lekko.

Informacja o planowanej wycince / zgodzie na wycinkę powinna pojawić się na BIP organu wydającego taką decyzję. W przypadku Gołdapi, może być to Burmistrz Miasta lub Konserwator Zabytków (delegatura w Ełku).

BIP – Konserwator.: http://bip.wuoz.olsztyn.pl/

BIP – Urząd Miejski w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl

Uwaga – organ MA OBOWIĄZEK bezzwłocznego udostępniania tego typu informacji na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f ustawy o udostępnianiu informacji. Niestety w Gołdapi takie informacje nie pojawiają się na stronach BIP. Jest to naruszenie prawa, jednak ostatnie działania i zmiany w Urzędzie pozwalają mieć nadzieję na większą przejrzystość informacji również w kwestii opieki nad drzewami.

Pilnujemy i czekamy na jeszcze lepszy BIP!

Prawo do informacji.

Każdy (każdy!) z nas ma prawo do informacji, do zapytania urzędników oraz do wzglądu we wszelkie decyzje i wnioski o wycinkę drzew. Daje nam je Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko… (uwaga – należy zawsze sprawdzić aktualność danej ustawy).

Jak pytać?

Wzór przykładowego zapytania, które powinno trafić do organu wydającego decyzję zamieszczam na końcu listu.

 Lepiej działać niż protestować.

Na niewiele zadają się protesty, kiedy decyzja już została wydana. Szkoda też czasu na przerzucanie się komentarzami na portalach internetowych.

Dlatego – wyjdźmy z inicjatywą.

Interesujmy się naszymi drzewami. Piszmy o nich, inwentaryzujmy aleje i powołujmy Pomniki Przyrody. Warto zabierać dzieci / klasy / szkoły na wspólne wycieczki szlakiem najpiękniejszych drzew lub organizować konkursy fotograficzne. Wszystko przed nami!

Jeśli BIP – na stronie internetowej urzędu miasta – prowadzony jest właściwie, możemy regularnie zaglądać i śledzić wpływające wnioski o wycinkę. Jeśli włączymy się w proces odpowiednio wcześniej, mamy szansę wpłynąć na decyzję lub zainteresować organizacje zajmujące się ochroną przyrody i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – jeśli istnieją podejrzenia, iż zniszczeniu ulegną siedliska chronionych gatunków.

Uwaga – stroną w postępowaniu (jeśli potrzebna jest szybka interwencja i zatrzymanie procesu wydania decyzji) może być jedynie organizacja mająca w swoich celach statutowych ochronę przyrody.

 

Decyzja uznaniowa.

Organ musi odmówić zezwolenia na wycięcie drzewa, gdy jego wycięcie stanowiłoby naruszenie prawa, np.:

– niszczyło siedlisko lub stanowisko gatunków chronionych, a nie uzyskano odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej,

– naruszało zasady obowiązujące w stosunku do formy ochrony przyrody (np. jeśli wycięty miałby być pomnik przyrody!)

– znacząco negatywnie oddziaływało na obszar Natura 2000

lub w przypadku drzew przydrożnych (innych niż topole) regionalny dyrektor ochrony środowiska odmówił uzgodnienia wycięcia drzew.

W pozostałych przypadkach – niestety – decyzję o wycince (na podstawie otrzymanego wniosku) podejmuje finalnie organ odpowiedzialny. Niestety – ponieważ jest to decyzja uznaniowa.

Decyzja jednak powinna zostać wydana przy uwzględnieniu „interesu społecznego i słusznego interesu obywateli”. A pamiętajmy, że ochrona i zachowanie drzew, a także ochrona elementów krajobrazu kulturowego jest interesem społecznym!

Kiedy trzeba wyciąć.

Niestety – czasami decyzja o wycięciu drzewa musi zapaść.

Ale – wszystko powinno odbywać się zgodnie z prawem, na podstawie właściwie umotywowanych wniosków, prawidłowo przeprowadzonych oględzin i przy wyczerpaniu wszelkich rozwiązań alternatywnych.

UWAGA – Decyzja o wycięciu drzewa powinna być ostatecznością, po rozważeniu wszelkich innych możliwości, aby je jednak zachować.

 

Zainteresujmy urzędników naszymi pomysłami. Przekonajmy ich, że chcemy zielonego Uzdrowiska. Zamiast narzekać na ich decyzje, rozmawiajmy i przekonujmy, ale też – bądźmy dobrze przygotowani i znajmy swoje prawa.

 

A mamy ich całkiem sporo…

W Gołdapi są osoby, które chcą zachować zielone, piękne miasto dla przyszłych pokoleń. Proszę się rozejrzeć i dołączyć do obrońców drzew!

W sprawie drzew i całej przyrody Gołdapi czekamy pod: goldap@ptakipolskie.pl

W tekście wykorzystano informacje projektu Drogi dla Natury, zawarte w publikacjach wydanych w ramach projektu oraz na stronie www.aleje.org.pl

Dodatkowe informacje.

 

1. Gdzie szukać przepisów?

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks Postępowania Administracyjnego, z późn. zm.

– ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody, z późn. zm.

– ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko, z późń. Zm.

– ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r., o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, z późn. zm.

– ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z późn. zm.

 

2. Przykładowe zapytanie o udzielenie informacji, które oczywiście należy modyfikować w zależności od przypadku.

 

(imię i nazwisko osoby wykonującej prawo do informacji)

(adres miejsca zamieszkania)

(nr telefonu)

(adres e-mail)

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ / O ŚRODOWISKU

Na podstawie:

art. 2, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zmianami)

art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

 

zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / alei drzew….

2. Zgodę na usunięcie wyżej wspomnianego drzewa.

3. Uzasadnienie wydania zgody na usunięcie drzewa / alei drzew przy ulicy….

4. Protokół z oględzin drzewa pod kątem występowania gatunków chronionych oraz miejsc lęgowych ptaków.

5. Adres internetowy strony BIP, gdzie zamieszczone zostały informacje dotyczące planowanego usunięcia drzewa, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f Ustawy o udostępnianiu informacji.

6. …

 

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI:

(adres pocztowy lub e-mail)

 

Z poważeniem,

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

8 komentarzy do “Komentarz do listu: „Dwa 150-letnie dęby wycięte”

 1. Genia z Lichenia

  To znakomita sugestia.
  Przestańmy komentować, zacznijmy działać.
  do roboty

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. kot

  Brawo, brawo i jeszcze raz brawo – temu, kto komentarz napisał!
  Nareszcie ktoś mówi o działaniu, a nie tylko krytykuje.
  Zacznijmy sprawdzać urzędników, rozliczać z wydanych pokątnie decyzji – to nasze, obywatelskie prawo, a nie żaden odwet.
  Czas na uświadomienie sobie i urzędnikom, że są oni dla nas i dzięki nam.
  A prawo stoi po naszej stronie.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Remigiusz

  Nareszcie znalazł się właściwy człowiek na właściwym miejscu.Wie o czym pisze używając przy tym popranego języka.Krótko mówiąc profesjonalista. Dziękuje za informację i życzę powodzenia.
  Moim skromnym zdaniem winno się rozpocząć od upożadkowania przynależności ulic.
  Nie może być tak by w takim mieście jak Gołdap było trzech właścicieli dróg.
  Drogi wojewódzkie – ul.Paderewskiego,powiatowe – ul.Lipowa i drogi miejskie.
  Wszystkie drogi – ulice w granicach administracyjnych miasta powinny należeć do miasta.Jak jest jeden pan wiadomo od kogo wymagać.
  Rozumiem ,że postanie jakieś towarzystwo ochrony czy przyjaciół czegoś.
  Nie przyjmujcie do tego towarzystwa osób do bicia piany i zadymiarzy,ponieważ takie osoby nadają się tyko do spółdzielni ucho.
  Życzę powodzenia..

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Cezar

   Nierealne chyba te przekazanie ulic dla gminy
   Bo droga to nie tylko drzewa na niej rosnące
   Przy tym długu za co mają je utrzymać i po co
   Po to żeby petent mógł do jednej instytucji zajść ??

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 4. Gołdapianin

  Czy pamiętacie jeszcze jak wyglądała Piękna Góra przed wycinką ?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 5. ku przestrodze

  http://www.nowiny.pl/107249-ludzie-na-balkonach-kleli-i-plakali.html

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 6. Cezar

  Siemka
  Zgadzam się z autorem ( redakcją ) że wycinka to ostateczność i z całą resztą wypowiedzi. W 2014 wycinałem chyba wszystkie drzewa dla urzędu gminy oraz większości osób prywatnych w Gołdapi. Pragnę podkreślić iż KAŻDE DRZEWO WYCIĘTE na TERENIE GMINY NAJPIERW ZOSTAŁO PODDANE BADANIOM DENDROLOGICZNYM przez specjalistyczną firmę
  ( niestety nie znam drzew z załączonych fotografi )
  Za darmo bym je wypielęgnował zamiast wycinać !!!!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 7. Cezar

  Wydawaniem zgód na wycinkę drzew zajmuje się najbardziej kompetentna ekipa w całym urzędzie . Opiniowanie iż jesteśmy mądrzejsi jest równie mądre jak zakładanie
  Forów dla ludzi na których spadło drzewo lub jego część ( czemu to nie zostało wycięte )

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...