Wiosna już jest w Parku Podworskim

Uczniowie klas  III z Jedynki wybrali się do Parku Krajobrazowego w Żytkiejmach. Pierwszym punktem wycieczki był spacer wśród zabytkowych dębów szypułkowych rosnących w Parku Podworskim w Bludziach. Następnie pan podleśniczy Henryk Bazylewicz zaprowadził nas do miejsca, gdzie rośnie sędziwy dąb „Dworzanin”  i inne drzewa pomniki przyrody.  W parku słuchaliśmy radosnego śpiewu sikorek i ujrzeliśmy pierwsze oznaki wiosny – polankę  kwitnących  przebiśniegów. W siedzibie parku pani Anna Naruszewicz  opowiadała  o zwierzętach żyjących na „Mokradłach Puszczy Rominckiej”, które z wielkim zaciekawieniem obserwowały dzieci. Pan podleśniczy zaprezentował tablicę dźwiękową „Leśny koncert”, dzięki której uczniowie rozpoznawali odgłosy ptaków i zwierząt. Były  zdziwione, że sarna szczeka.  Następnie  utrwalił wiadomości o różnych formach ochrony przyrody. Na zakończenie czekała nas słodka niespodzianka i ognisko. Serdecznie dziękujemy rodzicowi Panu Zbigniewowi Wierzbołowiczowi za zapewnienie dojazdu i słodki poczęstunek.

Klasa IIIa i IIIc A. Puza i E. Szorc


Aktualności

Powiązane artykuły