Uwaga maturzyści!

Szansa na stypendium z Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka oraz Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Zainteresowanych złożeniem wniosków o stypendium prosimy o kontakt z Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap ul. Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap tel. 876152090, e-mail poczta@frrg.pl w celu przygotowania rekomendacji. Reszta informacji poniżej, a szczegóły w załączonych linkach.

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka

O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a. zdają maturę w danym roku szkolnym;

b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;

c. pochodzą z niezamożnych rodzin o dochodzie netto w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 750 zł miesięcznie;

d. otrzymali rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego

Jeśli więc masz dobre wyniki w nauce oraz miesięczny dochód netto nie wyższy niż 750 zł na osobę Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap czeka na Ciebie.

Informacje oraz Wnioski do pobrania: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla

 

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_1/regulamin_funduszu_rozwin_skrzydla_im_j_i_j_putka

 

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

 

4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a. zdają maturę w danym roku szkolnym;

b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1; (Z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Muzyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu .)

c. pochodzą z niezamożnych rodzin;

d. są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne;

e. otrzymają rekomendację organizacji uczestniczącej w programie Równe Szanse lub Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”.

Informacje oraz Wnioski do pobrania: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia/regulamin_funduszu_im_iwony_winiarskiejfeleszko


Aktualności

Powiązane artykuły