Przyjaciele Przyrody z „dwójki” ogłaszają:”Ekowalentynki 2015 – Podaruj Ziemi Serce”

ekowalentynki2015 2Ponad 100 miejscowości w Polsce weźmie udział w EKOWALENTYNKACH 2015, wśród nich nasze miasto. Jej lokalnym koordynatorem już po raz 4 jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Toteż 13 lutego zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji itp. do udziału w EKOWALENTYNKOWEJ akcji, którą nazwaliśmy „Podaruj Ziemi Serce!” Będziemy zamieniać stare i zużyte baterie na lizaki – serca.

Dziękujemy Partnerom akcji za pomoc w organizacji zbiórki i recyklingu zużytych baterii !

ekowalentynki_2015

Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest ekolog i  podróżnik

Dominik Dobrowolski

www.cycling-recycling.eu

 

W 2014 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii – czyli ok. 11 tys ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich (ołów , rtęć) mogą być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3. 800 ton)! W roku 2015 wzrasta poziom obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych baterii do 40%. Szacujemy, że trzeba będzie zebrać 4.500 ton baterii. Każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego pojemnika na baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady! Szczegóły akcji Ekowalentynki i wykaz lokalnych koordynatorów na stronie: www.cycling-recycling.eu

Czekamy, przyjdź, wrzuć, uśmiechnij się:)

13.02.2015 godziny 10.00-12.00.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

(różowe stanowisko Przyjaciół Przyrody parter, przy sali nr 20:)

Przyjaciele Przyrody SP 2 Gołdap

i koordynatorka akcji – Alina Oleszczuk

 


Aktualności

Powiązane artykuły