Z posiedzenia Zarządu OSP

osp_4Pod koniec roku Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi.

W posiedzeniu uczestniczyli: dh Andrzej Ciołek, dh Krzysztof Giedrojć, dh Lech Olszewski, dh Kazimierz Kazaniecki, dh Alojzy Danowski, dh Piotr Popławski, dh Stanisław Kalinowski, dh Ireneusz Gryniewicz, dh Krzysztof Sztandera, dh Ryszard Makarewicz, dh Marian Czarniewski, dh Romuald Misiun, dh Marek Baran, dh Karolina Toczyłowska oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi kpt. Kamil Pawlukanis.

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi przedstawił informacje z posiedzenia ZW ZOSP RP w Olsztynie natomiast kpt Kamil Pawlukanis przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie gołdapskim. Na posiedzeniu przyjęto również plan działalności ZOP ZOSP RP w Gołdapi na 2015 rok. Prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek po raz kolejny zaapelował o nagłaśnianie akcji promocyjnej przekazania 1% podatku na rzecz OSP.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnym opłatkiem i złożeniem życzeń świątecznych.

K. Toczyłowska


Aktualności

Powiązane artykuły