Uczymy się być razem

W Szkole Podstawowej nr1 odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe, prowadzone przez panią Magdalenę Nadgłowską – Kołdys, psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.

Jest to cykl zajęć na temat bezpieczeństwa, relacji i współpracy w grupie, jaką stanowi społeczność szkolna.

Cele zajęć, to m. in.:

–       uwrażliwienie na niebezpieczne sytuacje, które mogą przydarzyć się w domu, w szkole i na ulicy

–       zwiększanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

–       budowanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w klasie

–       tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych między sobą

Urozmaicone formy i metody pracy, takie jak: dyskusja, quiz, ankieta, praca w grupach,  karty pracy,  sprzyjały aktywności i zaangażowaniu uczniów. Zwieńczeniem pracy było wspólne  wykonanie plakatu, przedstawiającego relacje w klasie.

Zajęcia  prowadzone przez pracowników naszej Poradni cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i wychowawców. Dzięki współpracy obu placówek uczniowie zdobywają wiedzę i nowe  umiejętności.  Przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa w szkole, wpływa na integrację klas i poprawę relacji rówieśniczych.

 


Aktualności

Powiązane artykuły