Eliminacje powiatowe konkursu „Zapobiegajmy pożarom” rozstrzygnięte!

IMG_0998Kolejne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” cieszyły się dużym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży. Konkurs co roku organizuje Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Na etap powiatowy wpłynęło 112 prac, z czego na eliminacje wojewódzkie przesłano po 5 prac z poszczególnych kategorii wiekowych.

Zwycięzcami tegorocznych eliminacji powiatu gołdapskiego zostali:

I grupa wiekowa – przedszkola:

I miejsce: Natalia Krętowska – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

II miejsce: Klaudia Siwek – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

III miejsce: Mateusz Repow – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

IV miejsce: Julia Popławska – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

V miejsce: Maciej Jurewicz – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi.

II grupa wiekowa – klasy I-III:

I miejsce: Oliwia Bagińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

II miejsce: Mariusz Stachniewicz – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

III miejsce: Natalia Tabiś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

IV miejsce: Patrycja Czereszewska – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

V miejsce: Hanna Kilon – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach.

III grupa wiekowa – klasy IV-VI:

I miejsce: Agata Sawicka – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

II miejsce: Agata Sawicka – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

III miejsce: Dobrosława Żukowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

IV miejsce: Hubert Gromko – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

V miejsce: Dominika Lüdtke – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

IV grupa wiekowa – gimnazja:

I miejsce: Weronika Czarniewska – Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi;

II miejsce: Julia Zackiewicz – Gimnazjum w Dubeninkach;

III miejsce: Dominika Kruklińska – Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi;

IV miejsce: Marta Iwaszko – Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi;

V miejsce: Mariusz Chomicz – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

 

V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Ewa Sobolewska – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

II miejsce: Łukasz Kościuch – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

III miejsce: Łukasz Kościuch – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

IV miejsce: Marta Pawińska – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi;

V miejsce: Żaneta Klosko – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich i centralnych. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

K. Toczyłowska

 


Aktualności

Powiązane artykuły