Strażnicy uśmiechu

szkolenie_3W sobotę w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi odbyło się szkolenie dla nauczycieli – pracujących z dziećmi w wieku 5 – 10 lat pt. ,,Strażnicy uśmiechu”. Szkolenie zorganizowała dyrektor Marzanna Wardziejewska a przeprowadziła trener – Sabina Musiał.

Szkolenie było bezpłatne, bo koszty pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.

,,Strażnicy uśmiechu” to program profilaktyczno-wychowawczy, którego celem jest poprawa efektów nauczania, zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkół i przedszkola, ograniczeniu przemocy i zachowań agresywnych oraz rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

W szkoleniu wzięły udział nauczycielki z Przedszkola nr 1, Szkół Podstawowych nr 1, nr 3 w Gołdapi oraz Zespołu szkół w Grabowie.


Aktualności

Powiązane artykuły