Radni uchwalili budżet na 2015 rok

sesja_3Jednogłośnie radni zatwierdzili budżet gminy na 2015 rok podczas 3. sesji Rady Miejskiej. Czytanie budżetu odbywało się podczas posiedzeń komisji toteż nie było dyskusji na ten temat w trakcie sesji. Podobnie rzecz się miała z pozostałymi uchwałami.

Zatwierdzono zmiany dotyczące funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, zwiększając możliwą liczbę uczestników zajęć – z 35 na 45. Dwie osoby będą przebywały w ośrodku całodobowo.

W trakcie interpelacji radny Ryszard Wrzosek (w ramach gminnych oszczędności) zaproponował wprowadzanie w gminie oświetlenia ledowego. Wiceburmistrz Jacek Morzy zasugerował by tę zmianę odłożyć na jakiś czas, ponieważ, jego zdaniem, w niedalekiej przyszłości będzie możliwość pozyskania środków europejskich na ten cel.

Wiceprzewodnicząca Anna Falińska zaproponowała by zająć się drogami wiejskimi, ponieważ „przysypywanie żwirem” nie jest wystarczające. Przy okazji warto dodać, że wiejskie szutrówki nierzadko remontowane są nieprofesjonalnie i bywa, że przysypywane są nie żwirem, lecz piaskiem. Przykładem może być (przez to bardzo niebezpieczny) odcinek na wysokości Kośmidr – od mostu na Gołdapie w kierunku szosy prowadzącej do Skocz.

Nawiązując do cyklu warsztatów związanych z kształtowaniem marki uzdrowiska radny Jan Steć zaproponował by opracowany został plan realizacji strategii, która ma być efektem tych spotkań, by „dokument nie leżał na dnie szafy”.

Wtorkowa sesja należała do najkrótszych, bowiem trwała około godziny. Uchwałę budżetową w całości będzie można znaleźć na www.goldap.pl


Aktualności

Powiązane artykuły