Postawili na dialog międzykulturowy

warsztaty_frsi_7Troje pracowników Biblioteki Publicznej w Gołdapi uczestniczyło w warsztacie inauguracyjnym programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Strefy innowacji”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Warsztat odbywał się w Serocku.

Jak już wcześniej pisaliśmy – do projektu zakwalifikowało się 30 bibliotek z całej Polski, w tym dwie w naszego regionu.

Program związany jest z dostosowywaniem bibliotek do nowych wyzwań, zarówno technologicznych, jak i społecznych. Dotyczy to między innymi działalności oświatowej, krzewienia kultury wysokiej, debaty publicznej i wielokulturowości.

Podczas warsztatów uczestnicy pisali wspólną książkę metodą Book Sprint, gdzie każda z ekip przedstawiła wizję swojej placówki w ciągu najbliższych lat. Ekipa gołdapska swoją strefę innowacji przedstawiła jako miejsce dialogu międzykulturowego.

Warto podkreślić, iż w ostatnich latach Biblioteka Publiczna w Gołdapi, w aspekcie animowania życia kulturalnego i krzewienia tożsamości społecznej zaliczana jest do grupy najbardziej aktywnych w województwie.

Natomiast projekt ma się zakończyć konkretnym efektem, co wiąże się również z pozyskaniem grantu na rozwój zaprojektowanej strefy innowacji.

Kolejne warsztaty (m.in. interpersonalne) odbędą się przyszłym roku.


Aktualności

Powiązane artykuły