Po dobre słowa do gimnazjum

dobre_slowo_1W poniedziałek 15 grudnia w gołdapskim gimnazjum obchodzono Dzień Dobrego Słowa. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym, piękniejszym, szczęśliwszym. Gimnazjaliści pod kierunkiem Anety Wojnar-Konopki propagowali wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.

Zachęcali do używania słów miłych, przyjaznych, a zrezygnowania z takich, które sprawiają innym przykrość lub obrażają ich. Proponowali wspieranie innych, pomaganie im, podtrzymywanie na duchu, „sianie dobrych emocji i energii”. Zapoznawali rówieśników z ideą akcji dzięki przygotowanej gazetce. Zawiesili w pokoju nauczycielskim oraz na korytarzach zestawy pokrzepiających zdań, a następnie zachęcali do ich odrywania i przekazania następnym osobom. Stworzyli katalog chwytliwych haseł promujących dbałość o słowo. Przygotowali również skrzynkę dobrych słów i proponowali skorzystanie z możliwości anonimowego przeproszenia, wyrażenia wdzięczności, przekazania miłych słów listownie przy stoisku obok biblioteki. Inicjatywa spotkała się z akceptacją i spontaniczną reakcją społeczności szkolnej, co napawa organizatorów optymizmem w myśl zasady: „Kropla drąży kamień”.


Aktualności

Powiązane artykuły