Informacja w związku z incydentem w elektrowni atomowej na Ukrainie

W dniu dzisiejszym w Wielkopolsce pojawiły się pogłoski o przechodzącej nad Polską chmurze radioaktywnej po rzekomej awarii w elektrowni na Ukrainie.

Informacja została powtórzona przez lokalne media. Rozpowszechniane pogłoski doprowadziły m.in do zatrzymania dzieci w szkołach do godz. 14.00 i masowymi pytaniami o płyn Lugola w aptekach. Informacje pojawiły się również w mediach zagranicznych.

W reakcji Państwowa Agencja Atomistyki ponownie poinformowała, że nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

– Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych PAA. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

– Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku, łącznie z reaktorem. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

– Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało dziś (5.12) wideokonferencję z udziałem przedstawiciela PAA, MAiC, urzędów wojewódzkich i służb MSW. Wdrożono działania, na wszystkich szczeblach administracji, mające na celu zdementowanie pogłosek.

 

REKOMENDACJE

– Zamieszczenie na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz wojewódzkich komend Policji, Straży Pożarnej komunikatu przygotowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Państwową Agencję Atomistyki;

– Przekazanie przez rzeczników wojewodów stosownych komunikatów do lokalnych mediów;

– Wykorzystanie systemów ostrzegania ludności o zagrożeniach, w tym Regionalnego Systemu Ostrzegania jako dodatkowego narzędzia komunikacji społecznej;

– Przekazanie treści komunikatu operatorom numeru 112.

 

Opracowanie: G. Świszcz, Wydział Analiz RCB

 


Aktualności

Powiązane artykuły