Zaproszenie na szkolenie

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zaprasza na „Szkolenie z zakresu wychodzenia z działalności rolniczej oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Rozwój potencjału turystycznego uzdrowiska Gołdap poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego oraz aktywizację społeczności lokalnej”. Szkolenie odbędzie się 2 grudnia w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym (ul. Partyzantów 31, drugie piętro). Początek o godz. 9.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.

Centrum Informacji Turystycznej

Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

Tel. 87 615 20 90, poczta@frrg.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt ,,Rozwój potencjału turystycznego uzdrowiska Gołdap poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego oraz aktywizację społeczności lokalnej.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Aktualności

Powiązane artykuły