Spełnione nadzieje po długiej, ciężkiej nocy cierpień…

lisy_2Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! // Lecz czymś największym, czym być można: Sobą! (Leopold Staff) Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisach 7 listopada 2014 roku uczcili uroczystym apelem Narodowe Święto Niepodległości. Apel rozpoczęto podniosłym odśpiewaniem hymnu narodowego.

W dalszej kolejności uczniowie klas IV-VI zaprosili zebranych na montaż słowno-muzyczny pt. „Spełnione nadzieje”. Treść przedstawienia opowiadała o wyrwaniu się spod jarzma niewoli zaborców i spełnionych nadziejach Polaków o niepodległości kraju. Młodzi artyści przypomnieli, jak doszło do rozbiorów Polski oraz jak ważnym było utrzymanie polskości i krzewienie patriotyzmu w sercach przyszłych pokoleń. Uświadomili młodszym koleżankom i kolegom dlaczego to właśnie Polska posiada piękne dzieje w swej historii i że chlubą jest być Polakiem. Narrację i wiersze przeplatały pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego, wzbudzające poczucie solidarności z niełatwą historią narodu polskiego. Ponadto uczniowie przypomnieli „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy z 1912 roku i wskazali na uniwersalizm dawnych haseł patriotycznych. Podkreślili także jak istotna jest wiara narodu w swoje państwo, państwo niepodległe.

Karolina Duda-Garbowska


Aktualności

Powiązane artykuły