Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Narysuję Ci bajkę”

( II ) Kacper Jankowski SP1Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi i Bibliotekę Publiczną pod hasłem „Narysuję Ci bajkę”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach, nawiązujących do trzech konkretnych bajek.

Zwycięzcami kategorii „Bajka o Dyziu – piracie drogowym” zostali:

I miejsce – Wojciech Żynda ze Szkoły Podstawowej nr 3;

II miejsce – Kacper Jankowski ze Szkoły Podstawowej nr 1;

III miejsce – Julia Metelska ze Szkoły Podstawowej nr 2.

W tej kategorii jury wyróżniło 7 osób, w tym 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 (Martę Piniaga, Dawida Marka Grzymkowskiego, Annę Hurec, Michała Paulukanisa, Olgę Kołodziejską, Dawida Iżyka) oraz Piotra Brodowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Zwycięzcami kategorii „Szalona Żaba” zostali:

Dominika Wojewódzka z Zespołu Szkół w Grabowie (I miejsce);

Sandra Wolska z Zespołu Szkół w Grabowie (II miejsce);

Miłosz Sztabiński z Zespołu Szkół w Grabowie (III miejsce).

W tej kategorii przyznano 3 wyróżnienia:Robertowi Racisowi oraz Ewie Sobolewskiej z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Anicie Sztabińskiej ze Szkoły Podstawowej w Lisach.

Zwycięzcami kategorii „Zabawa Kubusia” zostali:

Michał Janczewski ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich (I miejsce);

Katarzyna Daćko ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich (II miejsce);

Krzysztof Czyszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich (III miejsce);

W tej kategorii przyznano 3 wyróżnienia: Neli Bronickiej ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach oraz Izabeli Raczyło i Blance Iwaneczko ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich.

Zwycięzcami prac wykonanych do bajki „Przepisy ruchu drogowego” zostali:

Maja Kowalewska ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach (I miejsce);

Olaf Pietrołaj ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach (IImiejsce);

Wiktor Czeraszewski ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach (III miejsce).

W skład jury weszli: Marta Żabicka z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi, Marta Andruczyk z Komendy Powiatowa Policji w Gołdapi i Halina Wojtanis z Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Na konkurs wpłynęło 137 prac z klas pierwszych wszystkich szkół podstawowych z powiatu gołdapskiego (zgodnie z regulaminem konkursu). W ramach ogólnopolskiej kampanii „Kieruj się rozsądkiem” zostanie wydana publikacja książkowa zawierająca dwa etapy konkursu – literacki i plastyczny. Książka będzie bogato ilustrowana czyli zamieszczone zostaną prace plastyczne uczniów klas pierwszych.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zwycięzcami „Bajka o Dyziu – piracie drogowym”:

( I ) Wojciech Żynda SP3 ( II ) Kacper Jankowski SP1 ( III ) Julia Metelska SP2 Anna Hurec SP1 Dawid Grzymkowski SP1 Marta Piniaga SP1 Michał Paulukanis SP1 Olga Kołodziejska SP1 Piotr Brodowski SP3

Zwycięzcy kategorii „Szalona Żaba”:

( I ) Dominika Wojewódzka SP w  Grabowie ( II ) Sandra Wolska SP w Grabowie ( III ) Miłosz Sztabiński SP w Grabowie Anita Sztabińska SP w Lisach Robert Racis ZPE-W

Zwycięzcy kategorii „Zabawa Kubusia”:

( I ) Michał Janczewski SP w Baniach Mazurskich ( II ) Katarzyna Daćko SP w Baniach Mazurskich ( III ) Krzysztof Czyszkiewicz SP w Baniach Mazurskich Blanka Iwaneczko SP w Baniach Mazurskich Izabela Raczyło SP w Baniach Mazurskich Nela Bronicka SP w Galwieciach

Zwycięzcy prac wykonanych do bajki „Przepisy ruchu drogowego”:

( I ) Maja Kowalewska SP w Dubeninkach ( II ) Olaf Pietrołaj SP w Dubeninkach ( III ) Wiktor Czeraszewski SP w Dubeninkach


Aktualności

Powiązane artykuły