Połączyć się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli…

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” oraz grupa nieformalna „Rominczanie”, działająca przy stowarzyszeniu zorganizowała dnia 11. listopada kolejną edycję sztafety promującej wolontariat.
Uroczystości rozpoczęto Mszą św. o godz. 11.00. w kościele św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach. Po Mszy św. odbył się koncert pieśni patriotycznych, przygotowanych przez zespół „Rominczanie” oraz dzieci i młodzież, biorącą udział w projekcie „Pieśni spod strzechy śpiewane przez dzieci”. W dniu Narodowego Święta Niepodległości przyłączyli się oni do radości z tego, że możemy żyć w niepodległej Polsce. W związku z tym zaproponowali obecnym o kościele kilka pieśni, przypominających o zmaganiach Polaków w walce o niepodległość. W ten sposób chcieli także połączyć się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy pracują jako wolontariusze na rzecz innych ludzi, dla dobra wspólnego, a więc także dla naszego państwa Polskiego. Było to także podsumowanie projektu „Pieśni spod strzechy śpiewane przez dzieci”, w którym pracowali wolontariusze: dzieci i młodzież z terenu gminy Dubeninki – wspólnie razem działali na rzecz zachowania od zapomnienia naszych rodzimych tradycji. Po koncercie wszyscy udali się na cmentarze, by zapalić znicze za poległych i zmarłych, a później na ciepły poczęstunek do remizy OSP w Dubeninkach.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Pieśni spod strzechy śpiewane przez dzieci” ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez MPiPS w ramach FIO.


Aktualności

Powiązane artykuły