Komunikat

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że na podstawie zezwolenia nr 71/2014 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku oraz decyzji nr BiOŚ.613.27.2014 Starosty Gołdapskiego, odpowiednio na terenie cmentarza wojennego u zbiegu ulic Reymonta i Suwalskiej oraz w pasie drogowym ul. Warszawskiej rozpoczynają się prace związane z wycinką obumierających drzew. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na prowadzone prace.

Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Antoni Morzy

 


Aktualności

Powiązane artykuły