Wizyta gości z Ukrainy

W Gołdapi w dniach 6-10 października na zaproszenie Burmistrza Marka Mirosa gościła delegacja z ukraińskiego miasta Skadovsk w obwodzie chersońskim na brzegu Morza Czarnego. Wizyta odbyła się w ramach projektu ,,Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE” realizowanego przez Związek Miast Polskich.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości z Ukrainy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego mowa była m.in. o polskiej pomocy rozwojowej i wsparciu reform na Ukrainie, partycypacji obywatelskiej w polskich samorządach czy polskich doświadczeniach w reformie samorządowej i obecności w Unii Europejskiej.

Po spotkaniu w Warszawie przedstawiciele miast ukraińskich wyjechali do wybranych polskich samorządów. Gołdap odwiedziła Pani Olha Butenko Sekretarz Rady Miasta Skadovsk i Pan Ivan Shulha Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Publicznych.

Dużo czasu ukraińscy goście spędzili w gołdapskim magistracie na rozmowie z Burmistrzem oraz jego Zastępcą, Przewodniczącym Rady Miejskiej, Sekretarzem i kierownikami poszczególnych wydziałów. Padały bardzo konkretne pytania o gołdapskie doświadczenia w oświacie, zarządzaniu budżetem, gospodarką nieruchomościami, rynek pracy, zarządzanie kryzysowe.

Delegacja z Ukrainy zwiedziła Gołdap, m.in. dzielnicę uzdrowiskową, Specjalną Strefę Ekonomiczną, Centrum Edukacyjno-Sportowe.  W programie znalazły się wizyty w gołdapskich instytucjach: Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Muzycznej czy Bibliotece Publicznej.

Ważnym elementem wizyty były spotkania z sektorem pozarządowym. Ukraińska delegacja odwiedziła Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Gołdapskie Centrum Wolontariatu i Spółdzielnię Socjalną ,,Fantazja”. Miłą niespodzianką było dla gości spotkanie ze społecznością ukraińską zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Baniach Mazurskich. Burmistrz Gołdapi serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i organizacjom, które włączyły się w organizacje pobytu delegacji ukraińskiej w Gołdapi.

Jak podkreślała Olha Butenko Sekretarz Skadovska wizyta w Gołdapi była bardzo cennym doświadczeniem i ma nadzieję, że współpraca z Gołdapią będzie kontynuowana, zwłaszcza, że oba miasta mają podobny potencjał. Co warto podkreślić Skadovsk jest również uzdrowiskiem.


Aktualności

Powiązane artykuły