Poznawali sytuację na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej

sg_5Od 6 do 7 października odcinek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wizytował sekretarz stanu w MSW Piotr Stachańczyk, podsekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. Gościom towarzyszył komendant oddziału gen. bryg. SG Wojciech Skowronek.

Celem wizyty było zapoznanie się z szerokim spektrum rozwiązań i technologii służących ochronie granicy RP, przeznaczonych dla Straży Granicznej w ramach projektu „Inteligentne granice”. Delegacja poznała aktualną sytuację na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej, w tym specyfikę funkcjonowania placówek SG odpowiedzialnych za ochronę tzw. „zielonej granicy”, a także infrastrukturę oraz najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w kontroli ruchu granicznego na przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim. Goście zostali zapoznani z przebiegiem linii granicy w terenowych warunkach pojezierza warmińsko-mazurskiego, z wykorzystywaną tam technologią oraz z planowanymi inwestycjami, które są skorelowane z europejskim systemem zabezpieczenia granicy.

Realizację zadań na terenie służbowej odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG na bieżąco referował jego komendant, gen. bryg. SG Wojciech Skowronek. Szczegółowo omówione zostały zagadnienia dotyczące statystyk w zakresie ruchu granicznego oraz szeroko rozumianej przestępczości granicznej. Gruntownie została przedstawiona także współpraca – zarówno na poziomie lokalnym, jak i w ujęciu międzynarodowym oraz instytucjonalnym.

Kierownictwo MSW i KGSG zwróciło uwagę na wdrożone systemy i procedury monitorujące bezpieczeństwo oraz nienaruszalność granicy państwowej. Pozytywnie zostały przyjęte rozwiązania infrastrukturalne wprowadzone na czas modernizacji drogowego przejścia granicznego w Bezledach.

„Inteligentne granice” to pakiet rozwiązań, których celem jest zapewnienie spójności zewnętrznych granic UE, zagwarantowanie bezpieczeństwa strefy Schengen oraz ułatwienie podróżowania. Wdrożenie projektu ma ułatwiać nowoczesne i skuteczne zarządzanie granicami poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii. Pakiet „inteligentnych granic” obejmuje program rejestrowania podróżnych (RTP) oraz system wjazdu/wyjazdu (EES).Program rejestrowania podróżnych (RTP) będzie wykorzystywał system automatycznej kontroli granicznej (tzw. bramki ABC, czyli Automated Border Control) pozwalający na weryfikację, w sposób nie budzący wątpliwości, tożsamości osób przekraczających granice, bez konieczności dokonywania odprawy przez funkcjonariusza.

W systemie wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrowany czas i miejsce wjazdu obywateli państw trzecich przyjeżdżających na terytorium UE. Długość dozwolonego pobytu będzie obliczana elektronicznie, co pozwoli na wykrycie osób nadmiernie przedłużających swój pobyt. System ten zastąpi obecny, niezautomatyzowany, opierający się głównie na stemplowaniu dokumentów podróży.

Również Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zaprezentowało najnowocześniejszy sprzęt technologiczny wykorzystywany podczas szkoleń pirotechnicznych taki jak: taktyczny robot miotany TRM i RECON, RTG przenośne Scanna, wyrzutniki pirotechniczne czy też Seagway. Kierownictwo CSSG omówiło proces realizacyjny strategiczne projektów jednostki, czyli rozbudowanie bazy szkoleniowej minersko-pirotechnicznej na kwotę 2.151.996,06 zł. Ponadto wskazano również na plany związane z realizacją kolejnych projektów w latach 2015-2016, między innymi na rzecz pionu operacyjno-śledczego oraz zwalczania zagrożeń w komunikacji lotniczej. (Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły