3 RAZY GOŁDAP

Zapraszam na otwarcie wystawy fotograficznej pt. „3 RAZY GOŁDAP”  w galerii URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w Olsztynie w dniu 20 PAŹDZIERNIKA 2014 r o godz. 16.00.

Jarosław Jasiński

 
 
 
 
3 RAZY GOŁDAP

Pomysł działania artystycznego, którego główną inspiracją miała by być moja rodzinna miejscowość zrodził się pod koniec lat 90. i był związany z zakończeniem mojej pracy zawodowej w suwalskim domu kultury i kontynuowaniem pracy animatora kultury w mojej rodzinnej, gołdapskiej placówce kultury.

W latach 70., będąc uczniem gołdapskiego LO nawiązałem towarzysko-artystyczną współpracę z kilkoma kolegami dla których świat sztuki /malarstwa, poezji i fotografii/, był nie tylko ucieczką od szarej PRL-owskiej rzeczywistości, ale również rodzajem nobilitacji i społecznego awansu. W roku 1975 zawiązaliśmy gołdapską grupę twórczą „Dom Marka”, której założycielami byli młodzi ludzie do dzisiaj zawodowo związani z kulturą i sztuką, a wspomnienie tego twórczego, młodzieńczego okresu miało też duży wpływ na potrzebę nowych artystycznych impulsów po ponad dwudziestu latach.

Myśląc wtedy o twórczych impulsach płynących z ziemi i gołdapskiego krajobrazu, w powiązaniu z potrzebą włączenia obcego dziedzictwa kulturowego i jego artystycznego przetworzenia z rysującym się już wtedy horyzontem wspólnej Europy, miałem nadzieję że „nową gołdapską sztuką” godnie powitamy III tysiąclecie i stworzymy nową estetyczną jakość, którą można by było też wykorzystać do ciekawej i oryginalnej promocji regionu, wypierając amorficzną cepeliadę i lukrowane wizerunki miasta.

Propozycję współpracy nad nowym artystycznym wyzwaniem złożyłem dwóm gołdapskim twórcom, którzy z dużym zaangażowaniem zrealizowali swoje pomysły i tak zrodziła się wystawa „3 razy Gołdap” – czyli trzy nowe spojrzenia na miejsce szczególnie nam bliskie, w którym mieszkaliśmy i z którym wiązaliśmy naszą przyszłość. W skromnym katalogu do wystawy napisałem wtedy poetyckim i milenijnym językiem :

„(…) Wystawę „3 razy Gołdap” poświęcamy miejscu naszego urodzenia, zamieszkania i pracy, krainie

o nieskażonej, witalnej przyrodzie, gdzie wysokie wzgórza, głębokie jary i doliny, przecina sieć strumieni,

a ciche tafle jezior, zamglone bagna i torfowiska w sąsiedztwie dzikich puszcz i lasów, stanowią o tajemniczym – świetlistym pięknie tego regionu. Naszym przewodnikiem był czas i światło, które przez surowość klimatu i silnie zaznaczoną „północność” przyrody, przez efemeryczne, ruchliwe niebo – odkrywało polodowcową harmonię krajobrazu, a odgłosy burzliwej historii materializowały się przybierając postać jaćwieskiego grodziska, zapomnianego cmentarza, nieczynnego nasypu, mostu czy wiaduktu wtopionego w jesienną ścianę lasu.

W pracowniach – nakarmione i uzbrojone oczy tworzyły obrazy. Nasycając się fotograficznością wybranych miejsc, łączyły je ze spalonym reliktowym drewnem, płótnem i woskiem.(…)

Kiedy historyczna złożoność losów miasta w cyfrowych projekcjach komputera, pokrywała się szaro-złocistą sepią starych fotografii, to kilka ostatnich dziesięcioleci włożonych w sen naszego dzieciństwa – tliło się wyblakłym echem peerelowskiego chaosu, a syzyfowy chichot po pegeerowskich ściernisk – zawisł w przydrożnych mgłach.

Nasze prace wyrastając z rzeczywistego pejzażu, zawierają pejzaż symboliczny; wywodząc się z fizyczności stają się metafizyczne (…)”

W roku 2009 do wspólnego artystycznego działania pod tym samym hasłem zaprosiłem siedmioro gołdapskich twórców z których część nie mieszkała już w Gołdapi. Chociaż hasło było to samo, to tym razem „3 razy Gołdap” wystąpiło z rozwinięciem: słowo-obraz-fotografia.

Dwoje młodych plastyków podjęło się twórczości graficznej inspirowanej poezją zawartą w gołdapskiej antologii wierszy pt. „Piękna Góra”, która ukazała się w 1999 roku nakładem lokalnego wydawnictwa „Z bliska”. Pozostali twórcy biorący udział w wystawie zaprezentowali malarstwo olejne, fotografie i obiekty artystyczne.

„3 razy Gołdap” roku 2014 – to prezentacja indywidualna. Jako pomysłodawca i realizator poprzednich wystaw, doszedłem do wniosku że bardzo duża część mojej dotychczasowej twórczości fotograficznej inspirowana jest gołdapskim krajobrazem i bogatą historią tego miejsca. Uznałem że moje przetwarzanie krajobrazu i łączenie go z krajobrazem kulturowym w wymiarze lokalnym, może dawać nową jakość historycznej narracji w szerszym cywilizacyjnym kontekście, w którym sztuka jest łącznikiem pozwalającym na lepsze poznanie świata.

Pierwsza część wystawy jest monochromatyczna. Prace wykorzystujące rodzinne fotografie Gołdapian wpisane zostały w patynową strukturę starych gołdapskich murów – świadków minionych dziesięcioleci, tworząc nowy wymiar w którym postacie z przeszłości emanują duchowym wyzwoleniem i spełnieniem. Towarzyszą im wyciszone i minimalistyczne zimowe krajobrazy spod gołdapskich wzgórz.

Druga część wystawy wykorzystuje fotografie dawnej Gołdapi sprzed i z czasów I Wojny Światowej, jak również z okresu międzywojennego. Wizualna odmienność obrazów z rodowodem analogowym, wykorzystującym wielkoformatowe miechowe aparaty, zachęca do kreatywnej interpretacji w powiązaniu ze współczesnym obrazem miasta i nowoczesną cyfrową techniką przetwarzania obrazu.

Trzecia część to klasyczna, barwna fotografia gołdapskiego krajobrazu zdominowanego przez ciszę, harmonię i witalną przyrodę, w którą wpisują się ostatnie inwestycje uzdrowiskowe.

Jarosław Józef Jasiński urodził się w Gołdapi w 1958 roku.

W latach 70. współtworzył interdyscyplinarną grupę twórczą „Dom Marka”, której happeningowe akcje z PRL-owskim tłem, rejestrowane były na czarno-białych enerdowskich kliszach.

W latach 80.i 90. brał udział w szeroko rozumianym życiu kulturalnym miasta Suwałki i ówczesnego województwa suwalskiego ; jako członek fotograficznej grupy Pa-Camera, udzielał się we wszystkich jej wystawach, a jako malarz i rysownik – w wielu prezentacjach i projektach suwalskiego Biura Wystaw Artystycznych. Pracował również jako scenograf Suwalskiego Teatru Animacji, działającego w ramach struktur ROKiS-u. W 2001 roku publikował swoje rysunki w tygodniku „Wprost”.

Od 1997 roku pracuje w gołdapskim Domu Kultury jako instruktor fotografii i scenograf.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i jest autorem kilku wystaw indywidualnych z dziedziny malarstwa, rysunku i fotografii. Na ostatniej wspólnej wystawie Pa-Camery w białostockim „Arsenale” prezentował instalację.

O twórczości Jarosława J. Jasińskiego pisze znany krytyk Krzysztof Jurecki na swoim blogu.

Ważniejsze wystawy:

1977 – Zbiorowa prezentacja grupy „Dom Marka” /Gołdap-Suwałki-Białystok/

1982 – Rysunek – Fotografia /BWA – Suwałki/

1991 – „Drzewo” /Pa-Camera Club, Suwałki, łódź/

1993 – Biennale Małych Form Fotograficznych /BWA – Poznań/

1993 – „Kamień” /Pa-Camera Club, Suwałki, Łomża/

1994 – Projekt „Hotel Europa” /Berlin – Warszawa/

1994 – „Niebo” /Pa-Camera Club, Suwałki, łódź/

1996 – Zbiorowa wystawa środowiska gołdapskiego /Stade – Niemcy, Galeria Miejska/

1997 – Jesienny Salon Fotografii /Pa-Camera Club, Suwałki/

1999 – „Rytuały i Symbole” /Galeria Arsenał – Białystok/

2000 – „3 Razy Gołdap” /Galeria K2, Gołdap/

2001 – „Salon Plastyki Suwalskiej” /Galeria Chłodna 20 – Suwałki/

2003 – Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa na Plakat Propagujący Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – Katowice

2003 – Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto” /ROKiS Częstochowa/

2004 – Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto” /ROKiS Częstochowa/

2004 – „Triennale Plastyki Suwalskiej” /Galeria Chłodna 20 -Suwałki/

2005 – Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto” /ROKiS Częstochowa/

2005 – „3 Razy Gołdap” /Galeria K2, Gołdap/

2006 – „3 Razy Gołdap” /Galeria CEiIK, Olsztyn/

2008 – „Pełnia – Pilnatis” /Gołdap – Sakiaj, Litwa/

2011 – Suwalski Salon Sztuki /Galeria Chłodna 20 – Suwałki/

2011 – „Nad nami jest Pejzaż” /Galeria K2, Gołdap/

2011 – „Tylko Jedno Zdjęcie” /Galeria Rynek 6 – Jarosław/

2012 – „Nad nami jest Pejzaż” /Galeria ZPAP Olsztyn/

2013 – „Nad nami jest Pejzaż” /CSW Suwałki/

2013 – „Nasze Krajobrazy” /Galeria K2, Gołdap/

2014 – „Portret” /Galeria MDK w Kole/

2014 – Międzynarodowe Biennale Miniatury /Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” – Częstochowa/


Aktualności

Powiązane artykuły