Masz szanse w albumie opublikować zdjęcia gołdapskiej przyrody?

przyrodaPosiadasz zdjęcia gołdapskiej przyrody? Opublikuj je w albumie „Natura 2000 w Powiecie Gołdapskim”! Zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają w swoich zbiorach fotografie przedstawiające walory naturalne ziemi gołdapskiej na obszarze Natura 2000 o ich bezpłatne udostępnienie.

Przekazane zdjęcia, po zweryfikowaniu, zostaną opublikowane w albumie oraz opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora.

Fotografie powinny przedstawiać walory przyrodnicze ziemi gołdapskiej w obszarach Natura 2000 – jeziora, rzeki, lasy, puszcza, pola, łąki, rośliny i zwierzęta w aurze różnych pór roku.

Wszystkich chętnych prosimy o dostarczenie zdjęć na płycie CD lub DVD na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, do pokoju nr 33, z dopiskiem: „Album – Natura 2000 w Powiecie Gołdapskim” do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Minimalna wielkość zdjęcia: 10 mln pixeli, rozszerzenie: tif lub jpg. Prosimy o dołączanie do zdjęć informacji zawierającej: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, krótki opis zdjęć wraz z informacją, gdzie zostało wykonane oraz własnoręcznie podpisaną zgodę na wykorzystanie przekazanych zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi do celów niekomercyjnych:

„Oświadczam, że jestem autorem przekazanych przeze mnie zdjęć. Wyrażam zgodę na ich wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w niekomercyjnych publikacjach promocyjnych, w tym w albumie zdjęciowym pod nazwą „Natura 2000 w Powiecie Gołdapskim.”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 087 615 44 04.

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

Obszar Natura 2000 na terenie Powiatu Gołdapskiego:

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:goldap/all:0/province_id


Aktualności

Powiązane artykuły