Co nam przekazali Rosjanie?

przekazaniePrzed kilkoma miesiącami publikowaliśmy skany dokumentów przekazania Gołdapi komendantowi polskiemu przez komendanta sowieckiego. Z siedmiu stron załącznika mieliśmy do dyspozycji fotokopie dwóch, ale i tak po przetłumaczenie są one ciekawostką, zwłaszcza jeśli idzie o ilość całych domów mieszkalnych, które zostały w Gołdapi tuż po wojnie.

 

Fotokopie nie we wszystkich miejscach są wyraźne i nie wszystko udało nam się odczytać, miejsca niewyraźne zostały wykropkowane.

 

Akt zdawczo-odbiorczy

Urząd Komendanta Wojennego miasta Gołdap

14 czerwca 1945 r.

0217

 

 

Do Starosty Polskiego Powiatu Gołdapskiego

 

W chwili obecnej kierujemy materiały o przekazaniu Powiatu Gołdapskiego władzom polskim.

Załącznik: wymienione na 7 stronach.

 

Podpis komendanta jednostki wojskowej

Kapitan (tu podpis nieczytelny i kilkanaście innych podpisów).

 

Akt zdawczo-odbiorczy

 

10 czerwca 1945 r.

Gołdap

 

My, przedstawiciele wojennej komendantury, komendant wojenny kapitan… na polecenia Dowództwa 3-ego Frontu Białoruskiego dokonaliśmy przekazania terytorium powiatu gołdapskiego ze znajdującymi się w nim dobrami materialnymi Rządowi Tymczasowemu Republiki Polskiej w osobie starosty Lewandowskiego P., a mianowicie:

 

1. Wszystkich osiedli – 2463.

2. Domów mieszkalnych: murowanych – 2463, drewnianych – 515 (razem: 2978).

3. Budynków gospodarskich: murowanych – 2503, drewnianych – 663 (razem: 3166).

4. Zakładów pracy (fabryk): browar – 1, cegielnie – 3, młyny – 3.

5. Maszyn rolniczych: traktorów – 1, młockarni – 706, motorów (silników – 605, pługów – 300, siewników – 645, kosiarek – 300, żniwiarek…

6. Zasianych pól i łąk – pszenicą – 200, trawami – 1700.

7. Niewymłóconego zboża – 150 ton.

8. Miasto Gołdap (centrum powiatowe): domów mieszkalnych całych – 300, częściowo zburzonych – 100, klubów – 1, szkół – 2, kościołów – 5, budynków gospodarczych – 75, stacja kolejowa – 1.

9. Miejscowych niemieckich mieszkańców: mężczyzn – 70, kobiet – 169.

 

Akt sporządzony na 2 kartkach, do aktu dołącza się:

1. Opis zamieszkałych osiedli ze znajdującymi się w nich dobrami materialnymi na 5 kartkach.

2. Lista miejscowej ludności niemieckiej na 12 kartkach.

 

Zdał: Wojskowy komendant miasta Gołdap kapitan….

Przyjął: Starosta Powiatu Gołdapskiego Rządu Tymczasowego Polskiej Republiki – czytelny podpis (Lewandowski).

 

Obecni byli:

1. Zastępca… miasta Gołdap kapitan (podpis nieczytelny).

2. Kierownik Urzędu – lejtnant (podpis nieczytelny).

3. Inżynier Rządu Tymczasowego Polskiej Republiki – R. Wierzbicki.

4. Współpracownik Rządu Tymczasowego Polskiej Republiki – Borowy.

 

Przetłumaczyła Alla Stryjewska, za co serdecznie dziękujemy.

 

Powiązane artykuły