Zapraszają na seminarium

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na seminarium tematyczne z Markiem Borowskim i Piotrem Kopruckim poświęcone praktycznym aspektom zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób prawnych. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca w godz. 12:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Główne zagadnienia, które zostaną omówione to: podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni, struktura założycielska i zarządcza wraz z propozycją rozwiązań, przykłady funkcjonujących spółdzielni założonych/zakładanych przez Bank Żywności w Olsztynie, przyszłe konkursy grantowe dla grup inicjatywnych tworzących spółdzielnie socjalne, modele zatrudnienia w spółdzielni i struktura organizacyjna. Spotkanie będzie również okazją do rozmowy o korzyściach jak i trudnościach związanych z prowadzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Prowadzący spotkanie – p. Marek Borowski i p. Piotr Koprucki są praktykami i realizatorami licznych inicjatyw z obszaru przedsiębiorczości społecznej. P. Borowski od 12 lat pełni funkcję prezesa Banku Żywności

w Olsztynie oraz prezesa Polskiej Federacji Banków Żywności. Jest również członkiem wielu zespołów, rad

i komisji m. in. Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, Ogólnopolskiej Rady Pożytku Publicznego. Natomiast p. Koprucki od dwóch lat pełni funkcję Dyrektora Banku Żywności w Olsztynie i realizuje projekty związane z  zakładaniem spółdzielni socjalnych podmiotów prawnych. Jest równocześnie koordynatorem projektów edukacyjnych realizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie i członkiem konsultacyjnej rady programowej Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Na seminarium zapraszamy przedstawicieli samorządów, instytucji, członków partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w powiecie gołdapskim oraz organizacji zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej, szukaniem nowych rozwiązań w obszarze rynku pracy i wzmacniania atrakcyjności regionu.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić załączony formularz i przesłać go do 30 maja br. na adres mailowy: aneta.makowska@adelfi.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura OWIES: ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2 U, 19-300 Ełk.

program_3.06_Gołdap

formularz_zgloszeniowy seminarium tematyczne_3.06


Aktualności

Powiązane artykuły