Działaj Lokalnie VIII – 2014

lgo_dzl

lgo_dzlStowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” 2014 r.

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty z terenu gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie http://funduszgoldap.pl/index.php/granty/211-dziaaj-lokalnie-viii-2014-r .

 

Harmonogram konkursu:

 

• do 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie wniosków

 

• do 1 lipca 2014 r. – rozstrzygnięcie konkursu

 

• od 15 lipca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. – realizacja projektów

 

 

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 6 czerwca 2014 roku.

 

 

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl

 

 

Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w dniu 20.05.2014 r. na godz. 17:00 w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego (ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap). Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (najpóźniej dwa dni przed) na adres e-mail: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału

Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny

Powiązane artykuły