Certyfikat dla gołdapskiego gimnazjum

certyfikat_3

certyfikat_3Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi otrzymało tytuł i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli i uczniów otrzymaliśmy ten tytuł, który jest symbolem naszych działań w propagowaniu bezpieczeństwa wśród młodych ludzi.

Koordynatorkami przedsięwzięć były panie: Aneta Wojnar-Konopka, Wiesława Kuglarz i Stanisława Mossakowska.

Od maja 2013 r. do lutego 2014 r. 2700 szkół wszystkich rodzajów i stopni z całej Polski realizowało program Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Sprawiedliwości RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Sejmu RP, Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie, kuratorzy oświaty, rektorzy i dziekani wyższych uczelni, naukowcy, przedstawiciele organizacji obywatelskich i samorządów terytorialnych. Hasłem przewodnim konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Warto wiedzieć, że w konkursie uczestniczyło ponad pół miliona uczniów. Również nasze gimnazjum z pozytywnym wynikiem wykonało zadania konkursowe. Obejmowały one problematykę dotyczącą zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia społecznego, poszanowania praw jednostki, a ponadto przeciwdziałania patologiom czy kwestii tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Zadania dotykały także zagadnień solidaryzmu społecznego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. W naszej szkole przeprowadzone zostały debaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, różnorodne konkursy, badania ankietowe; pogadanki, warsztaty i koncerty profilaktyczne. W zakresie opieki nad uczniem i promocji zasad bezpieczeństwa szkoła współpracowała m.in. z: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Biblioteką Publiczną w Gołdapi, Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej i in. Podczas zajęć uczniowie uświadomili sobie, że każdego człowieka należy traktować podmiotowo, szanować jego godność i nietykalność cielesną. Młodzież została uwrażliwiona na kulturę języka, umiejętne dobieranie słownictwa, unikanie stosowania wulgaryzmów. Uczniowie uzmysłowili sobie, jakie zagrożenia czyhają na nich w związku z zażywaniem używek, narkotyków i dopalaczy. Poznając prawdziwe historie, łatwiej uczyli się asertywności, wybierając właściwe drogi postępowania. Realizacja zadań konkursowych dotyczyła różnorodnych kręgów tematycznych: małej ojczyzny, rodziny, grupy rówieśniczej oraz szkoły. Gimnazjaliści zdobywali wiedzę na temat właściwych zachowań. Wskazywali postawy nieprawidłowe, naganne czy patologiczne. Mieli możliwość obejrzenia filmów profilaktycznych. Przygotowywali również warsztaty dla innych uczniów oraz części artystyczne. To tylko część ze zrealizowanych przez szkołę przedsięwzięć. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Aktywnie i twórczo wykonywali powierzone zadania, pełnili różnorodne funkcje, integrowali się, budując wzajemne zaufanie. Podczas zajęć stosowano różnorodne metody oraz formy pracy. Liczymy, że solidna współpraca będzie procentować i przyniesie oczekiwane efekty. (Red. Gimnazjum)

certyfikat_1

certyfikat_2

certyfikat_3


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Certyfikat dla gołdapskiego gimnazjum

 1. qwerty

  1 kwietnia już był.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. lady

  Kawał stulecia!!!! Parodia lepsza od Monty Pythona :)))

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Anonim

  niech dyrekcja szkoły powie. Kto wymieniony w komitecie honorowym był w naszym gimnazjum???????????????
  i jeszcze jedno „Młodzież została uwrażliwiona na kulturę języka, umiejętne dobieranie słownictwa, unikanie stosowania wulgaryzmów. Uczniowie uzmysłowili sobie, jakie zagrożenia czyhają na nich w związku z zażywaniem używek, narkotyków i dopalaczy.” śmiech na sali

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...