Urząd Miejski informuje

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXX/191/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia danego miesiąca, tj. za maj płacimy najpóźniej do 15 maja.

Równocześnie informujemy, że można wnosić opłaty za kilka miesięcy z góry.

Opłatę za wytworzone odpady dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w PKO BP nr 87 1020 4724 0000 3002 0091 3418.


Aktualności

Powiązane artykuły