Nowy inspektor ochrony środowiska

inspektor

inspektorBogdan Meina zastąpi na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Danutę Budzyńską, która z dniem 1 kwietnia odeszła na emeryturę.

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski powołał na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Bogdana Meinę, który ostatnio był zastępcą dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, a wcześniej Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

 

Powołanie na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Bogdanowi Mienie wręczyła dziś wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge.


Aktualności

Powiązane artykuły