Konkurs OPOWIEM CI BAJKĘ…

Komenda Powiatowa Policji wraz z Biblioteką Publiczną w Gołdapi zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie literackim pn. „Opowiem Ci bajkę…”. Konkurs jest realizowany w ramach kampanii społecznej „Kieruj się rozsądkiem”. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej tut. Komendy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w zabawie.

 

„Kieruj się rozsądkiem” to kampania społeczna adresowana przede wszystkim do osób starszych oraz motocyklistów i pieszych. Policjanci w ramach kampanii zachęcają wszystkich użytkowników dróg do prawidłowych zachowań na drodze, okazywania większej życzliwości, powstrzymywania się od agresji i przestrzegania przepisów prawa.

W nawiązaniu do kampanii Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi wraz z Biblioteka Publiczną w Gołdapi i bibliotekami powiatu gołdapskiego zaprasza do udziału w konkursie literackim pt. „Opowiem Ci bajkę…”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa, edukacja bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się na drodze.

 

Kilka informacji na temat prac: Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia i w ramach konkursu może napisać 2 bajki. Praca powinna być napisana w formacie A4 w dowolnej formie (ręcznej, komputerowej) w objętości do 2 stron na jedną bajkę i zawierać prawidłowe zachowania na drodze, okazywanie wzajemnej życzliwości użytkowników dróg w oparciu o przestrzeganie prawa ruchu drogowego.

 

Prace konkursowe wraz z wypełnionym zgłoszeniem należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2014 roku na adres Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 19-500 Gołdap pokój 25 lub e-mail bpgoldap@bpgoldap.pl. Osoby z gminy Banie Mazurskie mogą dostarczyć prace do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich natomiast osoby z gminy Dubeninki swoje prace mogą dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubeninkach oraz Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach.

Wszelkie informację możny uzyskać pod nr tel. 87 615 03 67.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

regulamin konkursu Opowiem Ci bajkę

regulamin konkursu Opowiem Ci bajkę


Aktualności

Powiązane artykuły