Inwestycje na drogach wojewodzkich w toku

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich według stanu na 31 marca 2014.

W ramach Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa obejmującego modernizację 149,9 km dróg za kwotę 51,7 mln euro realizowane są następujące inwestycje:

I. Rozbudowa DW nr 513 na odcinku Pasłęk – Orneta , 31,270 km, koszt 18,62 mln euro, zakończenie robót 29.X.2014.

II. Rozbudowa DW nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ-Pasłęk, wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka 2, 8 km, koszt 3,3 mln euro, zakończenie robót 29.X.2014.

III. Rozbudowa DW nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński wraz z miejscowościami Orneta i Lidzbark Warmiński, 36,7 km, koszt 22 mln euro, zakończenie robót 14.IX.2014.

IV. Rozbudowa DW nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka i DW nr 591 na odcinku Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie, 20,6 km, koszt 8,5 mln euro:

Etap 1: Stara Różanka – Srokowo wraz z ul. Wiejską w Srokowie ,16,2 km, zakończenie robót IX.

2014.

Etap 2: Stara Różanka – Kętrzyn wraz u ul. Traugutta w Kętrzynie ,4,4 km, zakończenie IV.2015

V. Rozbudowa DW nr 650 na odcinku Srokowo-Węgorzewo do skrzyżowania z DK nr 63, 14,9km, koszt 8,9mln euro, zakończenie VI.2014.

VI. Rozbudowa DW nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z DK nr 63) – Banie Mazurskie wraz z miejscowością Banie Mazurskie., 24,6 km, koszt 12,8 mln euro:

Etap 1: Węgorzewo- Banie Mazurskie 24,1 km, zakończenie IX.2014.

Etap 2: odcinek miejski w Węgorzewie, budowa mostu i odcinka przez ogródki działkowe, parking MOP, droga powiatowa w Baniach Mazurskich, 0,5 km, zakończenie III.2015.

Wykonane i oddane do użytku zostały już dwa zadania:

Rozbudowa DW nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w Bartoszycach 2,8 km za 4,4 mln euro (DW Bartoszyce – Kętrzyn zmodernizowana w poprzednich latach).

Rozbudowa DW nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) 16,31 km, 13, 83 mln euro.

Modernizacja DW 591 Kętrzyn- Mrągowo za 5,6mln euro realizowana ze wsparciem Programu Litwa-Polska-Rosja zakończyć się ma do IX 2014.

W ramach Programu dotyczącego południowo-zachodniej części regionu toczą się prace na drogach Susz- Iława- Sampława, Lubawa-Lidzbark-Działdowo-Nidzica na długości 119,7 km o wartości 84,6 mln euro.

W ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 na realizowane obecnie projekty przebudowy dróg wojewódzkich zarząd województwa przeznaczył 909, 4 mln zł na z czego 768,5 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne a 140,9 mln zł to środki własne z budżetu województwa.

Rok 2014 to czas rekordowych nakładów samorządu na inwestycje drogowe. Realizowane w ramach RPO inwestycje mają wartość 500,2 mln zł, z czego 385,7 mln zł to wsparcie z RPO a 114,5 mln zł środki własne województwa.

Jarosław Słoma

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły