Wyniki badań są czasem zaskakujące

BIBLIOTEKA_MIEJSCEM_ logo

BIBLIOTEKA_MIEJSCEM_ logoW ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi zebrali dane na temat mniejszości narodowych i religijnych gminy Gołdap (niżej informacja na ten temat). Okazuje się, że żadna gołdapska instytucja nie prowadzi zapisów na temat mniejszości narodowych i religijnych w Gołdapi.

 

Wyniki badań są czasem zaskakujące i przedstawiają się następująco:

Mniejszości narodowe i etniczne w Gminie Gołdap :

– białoruska mniejszość narodowa – 18 osób,

– litewska mniejszość narodowa – 11 osób,

– niemiecka mniejszość narodowa – 14 osób,

– romska mniejszość etniczna – 60 osób,

– rosyjska mniejszość narodowa – 15 osób,

– tatarska mniejszość etniczna – 4 osoby,

– ukraińska mniejszość narodowa – 14 osób,

– żydowska mniejszość narodowa – 6 osób.

Dane pochodzą ze strony www.start.gov.pl (mniejszości wg. powiatów i gmin).

Gminę Gołdap zamieszkuje osiem grup mniejszościowych, w tym sześć narodowych oraz 2 etniczne, skupiających łącznie 142 osoby. Mniejszość narodowa w gminie Gołdap stanowi 0,65% ogółu mieszkańców.

W Gminie Gołdap znajduje się pięć parafii wyznania rzymskokatolickiego:

– Parafia Konkatedralna Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Gołdapi – 9500 osób;

– Parafia św. Leona i św. Bonifacego w Gołdapi – 4150 osób;

– Parafia św. Józefa Robotnika w Gołdapi – 2125 osób;

– Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Grabowie – 2200 osób;

– Parafia św. Antoniego Padewskiego w Górnem – 1201 osób.

Funkcjonują w gminie Gołdap cztery zbory kościoła zielonoświątkowego:

– Kościół Boży w Chrystusie Zbór „Nowe Pokolenie” – 70 osób;

– Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – 13 osób;

– Kościół Zielonoświątkowy – 180 osób;

– Stowarzyszenie Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej – 30 osób.

Jest też w Gołdapi jeden Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy skupiający 75 osób, działa jeden Kościół Ewangelicko-Augsburski liczący 30 osób.

Sporą część danych dotyczących wyznań religijnych zaczerpnięto z indywidualnych rozmów telefonicznych z przedstawicielami kościołów. W gminie Gołdap jest ogółem około 19500 członków wymienionych kościołów. Określone wyznania religijne stanowią 88,59% ogółu mieszkańców. Według danych przy ogólnej liczbie mieszkańców 11,40% stanowią osoby, które należą do innych grup wyznaniowych trudnych do zdiagnozowania lub też są niewierzący.

 

Przypominamy cel oraz istotę projektu

Biblioteka Publiczna w Gołdapi przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” jako jedna z dwóch bibliotek wiodących i realizujących program w partnerstwie z innymi placówkami. Partnerami są: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu. W partnerstwie wojewódzkim uczestniczą w sumie 44 biblioteki. W projekt ogółem zaangażowały się 4 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych (lub pełniących ich funkcję) oraz 36 bibliotek gminnych i miejskich z czterech województw: małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W województwie warmińsko-mazurskim w projekcie udział bierze 19 bibliotek (wraz z filiami 44 placówki – nasze województwo jest najsilniej reprezentowane). Koordynatorem wojewódzkim Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Inauguracja projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” na Warmii i Mazurach, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, miała miejsce 22 listopada 2013 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Celem projektu jest wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną (wielokulturową) społeczność oraz przygotowanie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań skierowanych do tych społeczności. Bibliotekarze zostaną przygotowani do realizacji projektu w czasie trwania cyklu szkoleń, gdzie nauczą się, jak aktywizować mniejszości i włączać je w działania na rzecz lokalnej społeczności.

– Współczesne biblioteki publiczne powinny odpowiadać na potrzeby wszystkich swych użytkowników, ponieważ odwiedza je coraz więcej osób reprezentujących różne kultury, mniejszości, narodowości – mówi Bogna Włodarczyk, krajowa koordynator projektu z ramienia Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Bibliotekarze z gołdapskiej placówki podczas szkoleń opracowują plan działań na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie wielokulturowości etnicznej, narodowej, wyznaniowej na terenie gminy Gołdap. Bardzo ważna i interesująca jest diagnoza potrzeb grup ludności zamieszkującej nasze środowisko lokalne.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” finansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.

BIBLIOTEKA_MIEJSCEM_ logo frsi loga_eaa prb

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Wyniki badań są czasem zaskakujące

 1. Obserwator

  Ciekawe dane , które traktuję jako ciekawostkę. Dla mnie ma znaczenie kto jest jakim człowiekiem.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. I słusznie:-)

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. J

  A dla mnie ważne żeby był porządnym człowiekiem. Narodowość i religia nie mają znaczenia.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...