Wojewoda pożegnał

wicewojewoda_1

wicewojewoda_1Wojewoda Marian Podziewski i kierownictwo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego pożegnało Jana Maścianicę, który 11 marca został odwołany ze stanowiska wicewojewody warmińsko-mazurskiego. Jan Maścianica pełnił tę funkcję od 2007 roku. W Urzędzie odpowiadał między innymi za współpracę z Kuratorium Oświaty, a także za nadzór nad rządową administracją zespoloną i spotkania z interesantami.

Wicewojewoda podziękował współpracownikom za ponad sześć lat dobrej pracy, a także za wsparcie, które na co dzień otrzymywał.

Jana Maścianicę na stanowisku wicewojewody zastąpiła Grażyna Kluge. Nowa wicewojewoda była elbląską radną, a także od września 2013 r. pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wcześniej pełniła funkcję kierownika Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu i wiceprezydenta Elbląga.

Wicewojewoda Grażyna Kluge spotkała się już z wojewodą Marianem Podziewskim, a także z dyrektorami wydziałów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak powiedziała na konferencji prasowej – zamierza zająć się obszarami powierzonymi jej przez wojewodę. Grażyna Kluge przejmie zadania, które do tej pory realizował wicewojewoda Jan Maścianica.

W związku z tym, że jest to połowa kadencji, a Urząd musi działać sprawnie mimo zmian, wojewoda postanowił, że powierzone zostaną mi sprawy, którymi zajmował się były wicewojewoda. To zapewni ciągłość działań Urzędu – powiedziała wicewojewoda Grażyna Kluge.

Nowością będą przyjęcia interesantów w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu i Ełku.

wicewojewoda_2


Aktualności

Powiązane artykuły