Uczestniczyli w 26 akcjach ratowniczych

osp_15

osp_15W sobotę 22 lutego 2014 roku o 17.00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. Wzięło w nim udział ponad 40 osób, w tym: wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, starosta Powiatu Gołdapskiego a zarazem prezes ZP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek, zastępca komendanta powiatowego PSP w Gołdapi kpt. Kamil Pawlukanis oraz sekretarz ZP ZOSP RP w Gołdapi Karolina Toczyłowska. Na zebraniu podsumowano 2013 rok i przedstawione plany na bieżący.

W ubiegłym roku OSP w Górnem uczestniczyła w 26 akcjach ratowniczych. Cztery razy akcje związane były z gaszeniem pożarów, 22 razy z likwidacją miejscowych zagrożeń. W roku sprawozdawczym jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas zebrania wszystkie sprawozdania i plany przyjęto jednogłośnie. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia członka honorowego – wojewodę warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego.

Jednostka liczy obecnie 60 członków zwyczajnych i 2 wspierających. W grupie tej jest 10 kobiet. Zarząd jednostki zwraca się z prośbą o wsparcie w ramach 1% podatku dochodowego. Darczyńcy powinni wpisać w zeznaniu podatkowym KRS nr 0000116212 oraz cel szczegółowy Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem 22, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko-mazurskie.

Zdjęcia: Agnieszka Zdancewicz

 


Aktualności

Powiązane artykuły