Na Zarządzie Powiatu

zarzad_1

zarzad_1Podczas piątkowego posiedzenia Zarządu Powiatu podsumowywano między innymi działalność straży pożarnej i policji. Oprócz dużej wykrywalności na pewno do ubiegłorocznych sukcesów zaliczyć można rozpoczęcie inwestycji związanej z budową nowej siedziby gołdapskiej KPP (załączamy komputerową wizualizację).

Informacji o działaniach gołdapskiej KPP w ubiegłym roku udzielił zastępca komendanta mł. insp. Ryszard Stemplewski – Gołdap nadal jest na pierwszym miejscu w województwie, jeśli idzie o wykrywalność przestępstw (87,8 proc.). W wypadku przestępstw kryminalnych jest to w 78,4 proc. (w województwie – 57,4 proc.).

Komendant Krzysztof Giedrojć przekazał m.in. optymistyczną informację, że w porównaniu z latami ubiegłymi mamy do czynienia z mniejszą ilością zdarzeń pożarowych. Sprawą, która wzbudza troskę gołdapskich strażaków jest wyeksploatowanie się kilku pojazdów i dokończenie budowy strażnicy, na co potrzeba 3 mln 800 tys. zł.

Jeśli idzie o funkcjonowanie Starostwa, to ciekawą wydaje się propozycja udziału w projekcie pod nazwą „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi”. Wiąże się to z pozyskaniem środków zewnętrznych. Na posiedzeniu zaakceptowano zabezpieczenie przez Starostwo wkładu własnego na ten cel.

Projekt jest zdecydowanie na czasie i sprowadza się między innymi do usprawnienia przepływu dokumentacji elektronicznej oraz digitalizacji niezbędnych dokumentów, w tym archiwaliów.

Ponadto podczas spotkania o działalności Domu Św. Faustyny „Nie lękajcie się” mówiła dyrektorka tej placówki. O stanie bezrobocia w powiecie gołdapskim poinformowała przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy (powiat jest na 11. miejscu w województwie, jeśli idzie o stopę bezrobocia, która wynosi 25 proc).

Część z piątkowych propozycje Zarządu Powiatu Gołdapskiego poddana zostanie głosowaniu radnych 27 lutego podczas sesji Rady Powiatu.

zarzad_1

kpp_wizualizacja_1

kpp_wizualizacja_2

kpp_wizualizacja_3

zarzad_4

zarzad_2

 


Aktualności

Powiązane artykuły