UWAGA!!!! silny wiatr

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie ostrzega przed silnym wiatrem na Warmii i Mazurach. Dzisiaj i jutro spodziewany jest silny wiatr zarówno nad Zalewem Wiślanym, jak i wewnątrz regionu. Dziś od godz. 18:00 /05.12.2013/ do godz. 10:00 w sobotę /07.12.2013/ przewiduje się wystąpienie silnego południowo-zachodniego i zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 80 km/h do 110 km/h. Wieczorem i w pierwszej części nocy z czwartku na piątek oraz w drugiej części nocy piątku na sobotę oraz w sobotę wiatr będzie słabszy, osiągając średnią prędkość od 25 km/h do 40 km/h, w porywach od 65 km/h do 90 km/h. Wiatrowi temu będą towarzyszyć przelotne opady śniegu, co spowoduje wystąpienie lokalnych zawiei śnieżnych. W związku z przewidywanym sztormowym wiatrem z kierunku zachodniego i północno-zachodniego od godzin nocnych z czwartku na piątek na Żuławach i Zalewie Wiślanym przewiduje się stopniowy wzrost poziomów wody do strefy stanów alarmowych i powyżej. W obliczu przewidywanych silnego wiatru zaleca się: Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków. Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Pływając po akwenach, jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę. Podróżując samochodem, zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń. W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą. Szukając pomocy korzystać z telefonu alarmowego „112”.


Aktualności

Powiązane artykuły