Straż Miejska przypomina

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez:

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Nie wykonanie w/w obowiązku stanowi wykroczenie z art.10 ust.2 w/w ustawy i jest zagrożone karą grzywny.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Straż Miejska przypomina

 1. Endriu

  Proszę mi podać, co uważamy za chodnik dla pieszych, a także parametry techniczne traktu – chodnika dla pieszych jakie powinien on posiadać? Zauważyłem, że w Gołdapi są robione obrzeża jezdni poniżej 1m szerokości mylnie nazywane chodnikiem dla pieszych. Może mi jakaś mądra osoba to wyjaśni.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Adam

  Może ktoś przypomni Straży Miejskiej by dopilnowała uprzątnięcia chodników przez służby które mają to zrobić w miejscach gdzie np.posesję od chodnika oddziela pas zieleni.Dla przykładu chodnik na ulicy Suwalskiej od Reymonta do Sikorskiego/odśnieżona tylko jedna strona/.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Te ustawę trzeba zmienić.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...