Stop agresji!

Pod takim hasłem psycholog Elżbieta Naumowicz i pedagog Bożena Sztabińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi przeprowadziły cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V SP 1. 

Podczas zajęć uczniowie uczyli się rozpoznawać różne formy agresji. Obejrzeli film o zachowaniach agresywnych, jakie najczęściej mają miejsce w szkole. Odgrywając krótkie scenki i wcielając się w odpowiednie role, nazywali własne emocje i uczucia. Wspólnie  z prowadzącymi zastanawiali się nad przyczynami zachowań agresywnych w szkole. Przedstawiali propozycje działań zapobiegających niewłaściwym zachowaniom.

Wszelkie objawy agresji słownej (poniżanie, szantażowanie, wyśmiewanie, przezywanie) i fizycznej (to nie tylko kopanie czy bicie, ale także plucie czy popychanie) nie mogą być tolerowane. Nauczyciele, rodzice, a także uczniowie – wszyscy musimy na nie reagować. Tylko działając razem, możemy zminimalizować zachowania agresywne w szkole.

Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów z Poradni z pewnością przyczynią się do poprawy relacji rówieśniczych. Dzięki zdobytym doświadczeniom i umiejętnościom uczniowie będą mieli szansę rozwiązywać konflikty bez użycia agresji.

 


Aktualności

Powiązane artykuły