Nowe Perspektywy 2

nowe_perspektywy_8

nowe_perspektywy_8W CKiW OHP w Gołdapi trwają zajęcia w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach uczestniczą dwie dziesięcioosobowe grupy młodzieży.

Pierwszą stanowi młodzież w wieku 15-17 lat zagrożona wykluczeniem społecznym i wypadnięciem z systemu edukacji oraz wykazująca trudności szkolne. W drugiej grupie są młodzi ludzie w wieku 18-25 lat nieuczący się i niepracujący – w tym absolwenci OHP wymagający wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy i integracji społecznej. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych.

Podczas warsztatów doradcy poruszali zagadnienia dotyczące rynku pracy oraz metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Omówiono zasady pisania życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego. W trakcie spotkań młodzież bezrobotna i nieaktywna zawodowo w wieku 18-25 lat miała możliwość poznania swoich predyspozycji zawodowych.

Wychowawca: Barbara Różycka

 


Aktualności

Powiązane artykuły