Tematów było wiele

komisja_2

komisja_2Na środowych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej poruszano kilka tematów – rozpoczęto od podsumowania sprawdzianów i egzaminów szkolnych, zakończono dyskusją o zasadności remontu ulicy Bocznej.

W tegorocznych sprawdzianach szóstoklasistów najlepiej wypadła gołdapska „Trójka” (25,5pkt.), po niej SP w Galwieciach (23,78) i „Jedynka” (23,24). Wynik krajowy to 24,03, wojewódzki – 23,23.

W kontekście egzaminów gimnazjalnych przewodniczący Ryszard Wrzosek zwrócił uwagę na stosunkowo słaby wynik naszych gimnazjalistów z egzaminów z języka polskiego i matematyki w porównaniu z wynikiem krajowym oraz na dobry wynik z angielskiego. Radny zapytał też o możliwość zwiększenia środków przeznaczanych przez gminę na rozwój kultury fizycznej.

Rozmawiano również o rekompensatach za adopcję psa, granicach okręgów miejskich, opłacie uzdrowiskowej i stawce podatku od nieruchomości.

Projekt nowych granic okręgów miejskich będzie poddany konsultacjom społecznym zanim podjęta zostanie odpowiednia uchwała w tej sprawie. Burmistrz Marek Miros poinformował, że w opracowaniu granic kierowano się jedynym kryterium – ludnościowym.

Natomiast inicjatorzy „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 rok” zaproponowali między innymi finansową rekompensatę tym, którzy zechcą adoptować zwierzę ze schroniska. Wysokość rekompensaty za jednego psa nie mogłaby wynieść więcej niż 600 zł. Zdaniem radnego Jana Stecia adoptowanie psa byłoby bardziej opłacalne niż trzymanie go w schronisku.

Członkowie komisji zaakceptowali dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,30 złotych. W celu bardziej skutecznego egzekwowania tej opłaty określono inkasentów i wysokość opłaty za inkaso – będą to w sumie 24 instytucje zajmujące się turystyką na terenie gminy Gołdap. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej wyniosły w tym roku 537 tys. zł, na przyszły rok gmina zaplanowała podobny dochód z tego tytułu.

Dzienną stawkę opłaty targowej zaproponowano w wysokości 19,50 zł, przy sprzedaży z ręki lub kosza będzie to 4.00 zł (w tym roku opłata targowa przyniosła gminie około 25 tys. dochodu).

Po dyskusjach z kierownictwem PEWiK-u taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminnie wzrosną o około 2,3 proc. (PEWiK proponował wyższe stawki).

W trakcie przekazywania informacji o remoncie ulicy Bocznej wydawało się, że ta inwestycja jest już pewna, gdyż zdaniem kierownika Wiesława Swatka chodzi tu głównie o zabezpieczenie nowej instalacji burzowej i ronda. Mimo to dwóch radnych stwierdziło, iż są inne priorytety drogowe w mieście i wydatek ponad 300 tys. byłby ich zdaniem w tej sytuacji nie na miejscu.

Będzie za to wykonana kanalizacja sanitarna w Grabowie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i zaoszczędzeniu przez gminę na wkład własny na przetargach inwestycyjnych.

Było też o tworzeniu młodzieżowej Rady Miejskiej i programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Większość propozycji i projektów wyartykułowanych na komisjach wejdzie w życie po uchwaleniu ich przez radnych na kolejnej sesji.

komisja_2

komisja_1

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły