Rozstrzygnięto konkurs „Ochrona przyrody w powiecie gołdapskim”

konkurs

konkursWydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi zorganizował konkurs dla uczniów szkół podstawowych pn. „Ochrona przyrody w powiecie gołdapskim”.

Zakres tematyczny konkursu objął następujące formy ochrony przyrody występujące na terenie powiatu gołdapskiego: obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, ochronę gatunkową.

W konkursie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu powiatu.

W pierwszym etapie, który odbył się 10 października 2013 r. zostały przeprowadzone testy w szkołach, do których przystąpiło 144 uczniów. W wyniku tego etapu zostało wyłonionych po trzech laureatów z każdej szkoły, którzy zakwalifikowali się do etapu drugiego.

Etap drugi, w którym wzięło udział 18 uczniów odbył się w dniu 28 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi i polegał na udzieleniu odpowiedzi pisemnych na pytania przekazane w sposób multimedialny. W wyniku tego etapu zostały wyłonione trzy najlepsze miejsca w konkursie.

Nagrodzeni zostali wszyscy laureaci z poszczególnych szkół oraz trzej zwycięzcy całego konkursu, którymi zostali:

 

I miejsce Dominik Kuzyk Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich;

II miejsce Jakub Szeszko Szkoła Podstawowa w Dubeninkach;

III miejsce Jarosław Jurczyk Szkoła Podstawowa w Dubeninkach.

 

Nagrody i dyplomy uczniom wręczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który pogratulował wszystkim bogatej wiedzy o przyrodzie naszego powiatu.

 

Sporz. Jolanta Pietkiewicz

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Aktualności

Powiązane artykuły