Nauczyłaby samodzielności oraz zasad funkcjonowania samorządu

m_rada_1

m_rada_1W poniedziałek 25 listopada w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej w ramach udziału Gminy Gołdap w ogólnopolskim projekcie „Decydujmy razem”.

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Iwanowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Grupa robocza pracowała nad koncepcją utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gołdapi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji lokalnych, które działają w sferze pomocy publicznej, edukacji i kultury. Obecni byli m.in. przedstawiciele FML Ziemi Gołdapskiej.

Świadomy i aktywny udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy jest gwarancją dobrej współpracy władz z obywatelami na szczeblu lokalnym. Podczas tego spotkania skupiono się nad włączeniem młodych ludzi w sprawy publiczne. Młodzieżowa Rada Miejska pełniłaby rolę reprezentacji młodzieży oraz uwrażliwiałaby władze samorządowe na potrzeby młodych mieszkańców. Praca w Młodzieżowej Radzie pomogłaby młodym ludziom wziąć odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, nauczyłaby ich samodzielności oraz zasad funkcjonowania samorządu. Taka Rada daje możliwość partycypacji młodych obywateli w decyzjach samorządu. Reprezentanci mogą dbać o potrzeby swoich rówieśników przed władzami miasta. Mają szansę wnieść świeże spojrzenie na szereg spraw.

Tego dnia pracowano nad statutem Młodzieżowej Rady. To w nim opisane będą kompetencje, zasady działania oraz proces wyboru młodych radnych. Toczyła się zawzięta dyskusja, gdyż zjawiło się wiele osób zainteresowanych współpracą. Każdy z przybyłych miał świeży pomysł, który należało rozważyć. Dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, co świadczy, że utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gołdapi jest jak najbardziej celowe.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 9 grudnia o 14.30.

Anna Garniewska

 

Powiązane artykuły