Dotacje na regulację cieków wodnych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu w dniu 12 listopada zakwalifikował do dofinansowania kolejne projekty obejmujące regulację cieków wodnych oraz remont lub budowę urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych.

Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazł się wniosek „Odtworzenie –kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Węgorapa w gminie Banie Mazurskie.”

W ramach projektu na długości około 5 km zostaną przeprowadzone prace regulacyjne rzeki Węgorapy. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie erozji bocznej powodującej podmywanie brzegów. Wykonane zostanie odmulenie koryta rzeki, usunięte zostaną łachy, nastąpi zabezpieczenie, odbudowa oberwisk skarp, rozebranie starego mostu oraz odbudowa umocnień przy jazie w Mieduniszkach.

Polepszeniu ulegnie spływ wód z terenów położonych powyżej. Zwiększy się stopień ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych do rzeki. Przewidywana realizacja 2014-2015.

Koszt całkowity zadania – 5,7 mln zł. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 (do 75% kosztów kwalifikowanych ) i do 25% środków z budżetu państwa.

To kolejne zadanie związane z gospodarką wodną w powiecie gołdapskim. Wcześniej w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta wykonano regulację rzeki Gołdapy na odcinku miejskim oraz wybudowano zbiornik retencyjny między Podlasiem a Ustroniem.

Jednocześnie samorząd województwa otrzymał zapewnienie finansowania przygotowania dokumentacji technicznej kolejnego projektu melioracyjnego na terenie gminy Banie Mazurskie. Podobny zakres prac jak wyżej opisany na Węgorapie możliwy będzie w najbliższych latach na Starym Korycie Węgorapy.

W imieniu samorządu województwa wnioskodawcą , beneficjentem oraz inwestorem jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Jarosław Słoma

 


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Dotacje na regulację cieków wodnych

  1. Józef

    Panie Marszałku !
    Czy może pan zdradzić tajemnicę ,w którym roku (orientacyjnie) Zarząd Województwa wspomoże finansowo zadanie – renowacja jeziora gołdapskiego ?

  2. J

    Jeśli Zarząd Województwa wspomógł by nas w tym, byłoby super, Ale przede wszystkim musimy grzebać w konkursach unijnych związanych z renowacjami wód , składać wnioski i konkursy te wygrywać. Budżet naszej Gminy jeszcze długo samodzielnie takiego wysiłku nie udźwignie, Józefie,