Będzie tymczasowo przywrócona kontrola

kontrola_graniczna_2013_m2

kontrola_graniczna_2013_m2Od 8 do 23 listopada br. zostanie przywrócona tymczasowo kontrola graniczna osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną UE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2013 roku.

Powodem jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w Warszawie w dniach od 11 do 22 listopada.

Kontrola zostanie przywrócona na odcinkach granicy państwowej z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską i Republiką Słowacką oraz na morskim odcinku granicy państwowej i w lotniczych przejściach granicznych. Tymczasowe przywracanie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw UE reguluje kodeks graniczny Schengen.

Wprowadzona regulacja służy przeciwdziałaniu wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Czynności kontrolne nie będą się wiązały z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Opierając się na doświadczeniach sprzed roku, gdy podczas EURO obowiązywały podobne przepisy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest przekonane, że ruch podróżnych będzie płynny.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z obwodem kaliningradzkim. Stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa powołanego w związku z Konferencją Klimatyczną. Funkcjonariusze Oddziału, organizując rutynowe działania obowiązujące na zewnętrznej granicy UE, będą identyfikować osoby stanowiące zagrożenie dla ładu i porządku. (Red. W-MOSG)

 


Aktualności

Powiązane artykuły