Utrudnienia w ruchu drogowym!

znak_roboty

znak_robotyStarostwo informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w obrębie skrzyżowania ulic: Kolejowej, Lipowej i Przytorowej oraz na odcinku ul. Jaćwieskiej.

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4810N – ulica Kolejowa w Gołdapi” od dnia 20 września 2013 r. w obrębie skrzyżowania ulic: Kolejowej, Lipowej i Przytorowej (skrzyżowanie przy dawnym dworcu kolejowym) nastąpi czasowe zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów. Zmiana organizacji ruchu związana jest z prowadzoną budową ronda na skrzyżowaniu wyżej wymienionych ulic.

Wykonawca zobowiązuje się umożliwić mieszkańcom i pojazdom zaopatrzenia stosowny przejazd.

***

Natomiast od 24 września br. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Jaćwieskiej. Polegać ona będzie na zamknięciu dla ruchu odcinka ulicy Jaćwieskiej od wjazdu na teren Zespołu Szkól Zawodowych do końca posesji Przedszkola Samorządowego.

Zmiana organizacji spowodowana jest prowadzonymi robotami drogowymi związanymi z budową przejścia dla pieszych w formie progu zwalniającego.

Przewiduje się, że wszystkie roboty zostaną wykonane do 28 września br.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Aktualności

Powiązane artykuły