Pięć lat po Domu Dziecka

zarzad_3

zarzad_3W programie środowego zebrania Zarządu Powiatu znalazło się między innymi sprawozdanie z pięcioletniej działalności gołdapskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”, czyli dawnego Domu Dziecka. – W ciągu tego okresu placówka zmieniła swą z strukturę z internatu w grupę niezależnych mieszkań – poinformowała dyrektor Beata Kuprewicz.

Oprócz aneksu kuchennego, salonu i łazienek w skład mieszkań wchodzą po dwa dwu- lub trzyosobowe pokoje. – Każda grupa grupa sama rządzi swoimi pieniędzmi.

Wykonano również remonty adaptacyjne. Oprócz wspomnianych mieszkań jest pomieszczenie dla specjalistów.

W tym czasie w Domu św. Faustyny opieką objęto sześćdziesięcioro wychowanków. Tym którzy spełniają warunki szukano rodzin adopcyjnych. Aktualnie przebywa tu 28 podopiecznych i to nierzadko z dosyć odległych powiatów, m.in. 12 z powiatu iławskiego i 3 z piskiego.

Najmłodszy wychowanek ma 5 lat., najstarszy – 21. – Należą się słowa uznania – stwierdził starosta Andrzej Ciołek, podsumowując pięcioletnią działalność Domu św. Faustyny.

zarzad_1

zarzad_2

zarzad_3


Aktualności

Powiązane artykuły