Aktywni studenci – szansa na stypendium!

gfl_logo

gfl_logoPrzypominamy, iż Gołdapski Fundusz Lokalny ogłosił nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Aktywny student” 2013/2014. Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego.

Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez GFL są stypendiami rozwojowymi, od tego roku akademickiego 2013/14 jeszcze bardziej chcemy zwrócić uwagę na ten fakt. Na „rynku” stypendiów dużo jest stypendiów socjalnych czy naukowych, nasza organizacja idzie w stronę stypendiów dla studentów, którzy nie tylko otrzymują wysokie oceny na uczelniach, ale są też aktywni poza nią. Chcemy wspierać tych, którzy maja osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego, którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, są aktywni w kulturze i sporcie, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych. Zmiana ta jest zgodna z misją naszej organizacji.

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów w załączeniu oraz dostępne są na stronie internetowej: www.funduszgoldap.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl

Wnioski przyjmujemy do 2 września 2013 (decyduje data wpływu do GFL).

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.

Zapraszam

Zbigniew Mieruński – prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Fundusz dofinansowali:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi,

Gmina Gołdap.

Gołdapski Fundusz Lokalny.

 


Aktualności

Powiązane artykuły