Kolejny ranking samorządów wg. „Rzeczpospolitej”

ranking_2

ranking_2Urząd Miejski w Gołdapi przysł nam tekst dotyczący kolejnego rankingu polskich samorządów „Rzeczpospolitej”, gdzie Gołdap zajmuje bardzo dobrą pozycję.

 

Od kilku lat „Rzeczpospolita” oraz tygodnik samorządowy „Wspólnota” niezależnie od siebie dokonują rankingów polskich samorządów. Wyników rankingów „Wspólnoty” należy oczekiwać w październiku bieżącego roku, natomiast „Rzeczpospolita” swój ranking opublikowała w ostatnim czasie.

Zestawienie tworzono na podstawie zobiektywizowanych kryteriów i danych, którymi dysponuje Ministerstwo Finansów i obejmuje lata 2009 – 2012. Innymi słowy ranking pokazuje usytuowanie gmin w przekroju czasowym, a nie punktowo w konkretnym roku. Metodologia tworzenia rankingu w załączniku (przytoczona za Dziennikiem Rzeczpospolita).

ranking_1

 

Przewodniczącym kapituły jest profesor Jerzy Buzek a w jej skład wchodzi 8 osób.

ranking_2

Ranking był tworzony dwuetapowo. W pierwszym etapie wzięto pod uwagę następujące kryteria: wskaźniki ekonomiczne takie jak tempo wzrostu wydatków majątkowych, środki unijne, zobowiązania do dochodów, nadwyżkę operacyjną, tempo wzrostu dochodów własnych, przyrost zadłużenia do nakładów inwestycyjnych, dynamikę wydatków na transport oraz dynamikę wydatków na ochronę środowiska.

Z tego wynika, że kryteria obejmują nie tylko inwestycje i dochody ale również stopień zadłużenia poszczególnych gmin. Gminy podzielono na 3 kategorie: miasta na prawach powiatu, drugą kategorię stanowiły miasta i miasto gminy, a trzecią gminy wiejskie.

Po I etapie w drugiej kategorii tzn. miast i miast gmin na 845 sklasyfikowanych jednostek Gołdap za lata 2009 – 2012 zajęła V miejsce w Polsce i absolutnie I miejsce w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Z naszego województwa po pierwszym etapie 16. miejsce zajmował Ełk, 80. miejsce Kisielice i 100. miejsce Ostróda. W ogólnej klasyfikacji po dołączeniu kryteriów pozaekonomicznych Gmina Gołdap zajęła 13. miejsce w Polsce. Z naszego województwa Gołdap wyprzedził tylko Ełk. Na 75. miejscu znalazło się Węgorzewo, na 85. Frombork, na 90. Orneta, 96. Pasłęk i 98. Iława. Ta klasyfikacja potwierdziła stałą wysoką pozycję Gołdapi jako samorządu gminnego w ścisłej czołówce kraju i województwie. (Red. UM)

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Kolejny ranking samorządów wg. „Rzeczpospolitej”