Zmiana organizacji ruchu na Kościuszki

znak

znakW związku z przeprowadzonymi przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych konsultacjami wśród zainteresowanych podmiotów oraz mieszkańców ulic w sąsiedztwie ul. Kościuszki objętych „strefą zamieszkania” i analizie wniosków oraz opinii zgłaszanych w tej sprawie, nastąpi zmiana organizacji ruchu poprzez usunięcie znaków D-40 oznaczających wjazd do strefy zamieszkania.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie przygotowany projekt zmiany stałej organizacji ruchu, który po zaopiniowaniu przez właściwe organy będzie podstawą do zmiany organizacji ruchu.

Planowany termin zmiany organizacji ruchu – 17 czerwca 2013r.

Marta Wiszniewska – naczelnik wydziału komunikacji i transportu

 


Aktualności

Powiązane artykuły