Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny o zabytkach

16. Zofia Wojtkowska Dawna Strażnica

16. Zofia Wojtkowska Dawna StrażnicaW czwartek 6 czerwca 2013 r. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Śladami zabytków Ziemi Gołdapskiej” organizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany był do młodzieży gimnazjalnej i starszej (w wieku do 21 lat), uczącej się lub mieszkającej na terenie powiatu gołdapskiego. Celem konkursu było zainteresowanie i poszerzenie wiedzy młodzieży na temat walorów kulturowych i historycznych powiatu gołdapskiego oraz promocja tych walorów.

 

Na konkurs wpłynęło 16 fotografii przedstawiających różne obiekty o wartościach historycznych, kulturowych lub artystycznych. Wśród sfotografowanych miejsc znalazły się między innymi budynki sakralne, cmentarze wojenne, mosty i wiadukty kolejowe, dawne koszary w Gołdapi, czy piramida w Rapie.

Czteroosobowa komisja oceniła nadesłane prace biorąc pod uwagę walory estetyczne i artystyczne zdjęć, ujęcie tematu oraz opisy sfotografowanych obiektów. W konkursie nie przyznano pierwszej nagrody. Kolejne miejsca otrzymały:

II miejsce – Zofia Wojtkowska z Błędziszek, uczennica Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, za cykl fotografii „Dawna strażnica”. Na trzech fotografiach autorka przedstawiła budynek dawnej niemieckiej strażnicy w Tuniszkach, gdzie przed II wojną światową przebiegała granica między Prusami Wschodnimi a Polską.

 

III miejsce – Sandra Rakowska z Pluszkiejm, uczennica Gimnazjum w Dubeninkach, za cykl fotografii „Stary-nowy folwark”. Na jednym ze zdjęć widoczny jest magazyn z przełomu XIX i XX wieku i XIX-wieczny spichlerz należące do dawnego folwarku w Rogajnach. Dwa kolejne zdjęcia ilustrują detale architektoniczne spichlerza z widocznym nad wejściem, wyrytym w kamieniu rokiem 1867.

Laureatkom serdecznie gratulujemy! Otrzymają one dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Dla pozostałych uczestników konkursu przygotowano dyplomy za udział i nagrody pocieszenia.

Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej Parku:

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-nagrodzono_dawna_straznice_i_folwark.html

(an)

16. Zofia Wojtkowska Dawna Strażnica

11. Rakowska Sandra spichlerz2


Aktualności

Powiązane artykuły