Na granicy będzie nieco łagodniej?

przejscie_10_2

przejscie_10_2Izba Celna w Olsztynie opublikowała 25 czerwca na swojej stronie komunikat dotyczący przewozu paliwa z obwodu kaliningradzkiego FR. Wynika z niego, że wzmożone kontrole będą jednak dotyczyły podróżnych przewożących paliwo w pojazdach osobowych częściej niż 10 razy w miesiącu. Niżej komunikat:

Komunikat dotyczący działań kontrolnych paliwa przywożonego na terytorium RP przez podróżnych wielokrotnie przekraczających granicę na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską

Izba Celna w Olsztynie informuje, że wzmożone działania kontrolne prowadzone na przejściach granicznych w istotnym stopniu ograniczyły proceder regularnego przywozu paliw w ilościach wskazujących na ich handlowy charakter. Analizując na bieżąco sytuację nielegalnego obrotu paliwami planowane jest przesunięcie ciężaru kontroli z przejść granicznych na ujawnianie nielegalnego handlu paliwami wewnątrz kraju.

Dostosowując metody kontroli do skali zagrożenia i dobierając środki współmierne do zjawiska nielegalnego wwozu paliw Izba Celna w Olsztynie od dnia 26.06.2013 r. ukierunkowuje swoje działania wobec podróżnych przewożących paliwo w pojazdach osobowych częściej niż 10 razy w miesiącu.

Izba Celna w Olsztynie komunikuje, iż działania kontrolne dotyczyć będą tylko tych osób, które z przywozu paliwa uczyniły regularny proceder w skali wskazującej na przywóz handlowy – niezależnie od narodowości, czy rodzaju dokumentu, którym posługują się przekraczając granicę.

Służba Celna prowadząc działania kontrolne przywozu paliw nie ogranicza wielokrotności przekraczania granicy przez obywateli Polski czy obcokrajowców a podróżni sami decydują, w ramach posiadanych zezwoleń, ile razy przekraczają granicę w ciągu dnia, czy w ciągu miesiąca. Działania Służby Celnej i ograniczenia prawne dotyczą przywozu towarów, w tym paliwa, w ramach dopuszczalnych norm, z uwzględnieniem okazjonalności przewozu i w ilościach niehandlowych.

 

Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie 


Aktualności

Powiązane artykuły